Hands On สาขาสีลมจะหยุดทำการในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคมเพื่อย้ายออฟฟิศจากชั้น 11 อาคารกมลสุโกศลไปอยู่ที่ชั้น15 และออฟฟิศใหม่ชั้น 15 จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หากมีคำถามติดต่อได้ที่ช่องทาง Line @handson

ก่อนอื่นต้องยอมรับเลยค่ะ ว่านอกจากจะเป็นประเทศเจ้าของภาษาแล้วนั้น สหราชอาณาจักรยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการศึกษาที่มีโครงสร้างและรากฐานการศึกษาที่สำคัญและเป็นแบบอย่างให้กับหลากหลายประเทศทั่วโลก

Go to top