Hands On สาขาปิ่นเกล้า

อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ประเทศไทย

โทรศัพท์
+66 (0)2 884 5328

แฟกซ์
+66 (0)2 884 5929

อีเมล์
pinklao@hands-on.co.th

Line ID: hands_on_pk

เวลาเปิดทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 10:00 – 18:00
เสาร์ 10:00 – 16:00
* จอดรถฟรี

Go to top