Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : , ,

27 November 2015

สนใจเรียนต่อด้าน กฎหมาย ในสหราชอาณาจักร รู้ไว้ใช่ว่า มหาวิทยาลัยไหนที่ ก.ต.รับรอง

กฎหมาย

น้องๆ หลายคนอาจถามไถ่เกี่ยวกับการรับรองจาก ก.ต. ว่าจําเป็นไหมถ้าคิดจะเรียนด้าน กฎหมาย โดยส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรองนั้น หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ และ ก.ต.ได้รับรองว่าผู้สมัครผู้นั้นมีคุณสมบัติที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ ดังนั้นหากคิดที่จะเรียน กฎหมาย ในสหราชอาณาจักร เพื่อที่จะมาสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ก็ควรตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยที่เราจะศึกษานั้นได้ผ่านการรับรองโดย ก.ต. แล้วหรือยัง

เเต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในบางมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. ยังไม่เคยรับรองนั้น ไม่ได้หมายความว่าผู้จบจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ จะขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา เพราะหาก ก.ต. ได้ให้ความเห็นชอบว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติที่จะสอบก็เท่ากับว่า ก.ต. ได้รับรองมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครกำลังจะสำเร๊จการศึกษาด้วย โดยทั่วไป เหตุผลที่บางมหาวิทยาลัยแม้จะมีชื่อเสียง หรือมีหลักสูตร กฎหมาย ดีๆ แต่ยังไม่อยู่ในรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรอง ก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าว ยังไม่มีผู้สมัครจำนวนมากพอที่จบการศึกษาแล้วมาสมัครสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้ พิพากษา ทำให้ ก.ต. จึงยังไม่ได้พิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

ทั่งนี้ เรามาดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรองจาก ก.ต. กันเถอะ

รายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายที่ไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะ

ด้านทาง กฎหมาย ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร

การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน

ตำแหน่งผูช่วยผู่พิพากษา พ.ศ. 2558

1.  เนติบัณฑอังกฤษ

2.  LLM, King’s College London (University of London)

3.  LLM, Queen Mary (University of London)

4.  LLM, SOAS (University of London)

5.  LLM, University College London

6.  LLM, University of London

7.  MA ทางกฎหมาย, University of Oxford

8.  LLM, University of Cambridge

9.  LLB, University of Warwick

10.  LLM, University of Essex

11.  LLM, University of Manchester

12.  LLM, University of Durham

13.  LLM, University of Warwick

14.  LLM, University of Edinburgh

15.  LLM, London School of Economics & Political Science

16.  LLB, University of Durham

17.  LLM, University of Bristol

18.  Master of Laws in International Law, University of Aberdeen

19.  Master of Laws (General Law), University of Aberdeen

20.  LLM, University of East Anglia

21.  Majister Juris, University of Oxford

22.  LLM, University of Nottingham

23.  Master of Laws in International Business Law, Queen Mary (University of London)

24.  Master of Laws in International Business Law, University of Liverpool

25.  Master of Laws in General Law, University of Aberdeen

26.  LLM, University of Liverpool

27.  Master of Laws in Competition Law & Innovation, University of Edinburgh

28.  Master of Laws in Internet Law, University of Essex

29.  Master of Laws in International Finance Law, King’s College London (University of London)

30.  Master of Laws in International Finance Law, University of Manchester

31.  Master of Laws in Banking Law, SOAS (University of London)

32.  Master of Laws in Banking Law & Financial Regulation, London School of Economics & Political Science

33.  Master of Laws in International Banking & Finance, University College London

34.  Master of Laws in Banking & Finance Law, Queen Mary (University of London)

35.  Master of Laws in International Law, Oxford Brookes University

36.  Master of Laws in International Business Law, King’s College London (University of London)

37.  Master of Laws in International Business Law, University College London

38.  Master of Laws in International Business Law, London School of Economics & Political Science

39.  Master of Laws in International Business Law, University of Manchester

40.  Master of Laws in Commercial Law, University of Bristol

41.  Master of Laws in Commercial & Corporate Law, Queen Mary (University of London)

42.  Master of Laws in International Economic Law, University of Warwick

43.  Master of Laws in Oil & Gas Law, University of Aberdeen

44.  Master of Laws in International Law, University of Huddersfield

45.  Master of Laws (Criminal Justice), University of Aberdeen

46.  Master of Laws in Banking & Financial Law, SOAS (University of London)

47.  Master of Laws in International Law, University of Nottingham

48.  Master of Laws in Innovation, Technology & the Law, University of Edinburgh

49.  Master of Laws in Law, University of Nottingham

50.  Master of Laws in Corporate & Financial Law, University of Glasgow

51.  Master of Laws in International Business Law, University of Leeds

52.  Master of Laws in Commercial Law, University of Aberdeen

53.  Master of Laws in Computer & Communications, Queen Mary (University of London)

54.  Master of Laws in Criminal Justice & Criminology, University of Aberdeen

55.  Master of Laws in International Economic Law, SOAS (University of London)

56.  Master of Laws in International Law, University of Bristol

57.  Master of Laws in Comparative & International Dispute Resolution, Queen Mary (University of London)

58.  Master of Laws in Insurance Law, Queen Mary (University of London)

Hands On เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการมากถึง 15 มหาวิทยาลัย จากรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับการรับรองจาก ก.ต. หากสนใจเรียนต่อด้านกฎหมายในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อพี่ๆ Hands On ได้ทุกสาขาค่ะ

Go to top