รับคำปรึกษาฟรี

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Plymouth

  • Profile
  • Course
  • Scholarships
  • Pre-Sessional
  • Testimonial
  • Accommodation
  • Video
  • Special Event

University of Plymouth:

มหาวิทยาลัยพลีมัธ (University of Plymouth) มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านคุณภาพการศึกษา งานวิจัย และนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก เราเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปในทางที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยของเรามีทุกสิ่งครบครัน เป็นแหล่งสรรค์สร้างแรงบันดาลใจ และมีมุมมองที่มีความเป็นสากลอย่างแท้จริง นักศึกษาคือคู่คิดของเราที่กำลังเดินทางสู่การค้นพบของตนเอง

เราดำเนินการสอนที่นำไปสู่งานวิจัยคุณภาพสูงและมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจช่วยให้มั่นใจได้ว่า นักศึกษาของเราจะได้เผชิญกับความท้าทาย ได้พัฒนาตนเอง และประสบความสำเร็จในการทำงาน

งานวิจัยของเราครอบคลุมปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อพัฒนาและตีความองค์ความรู้ และเพื่อผลักดันนวัตกรรมและองค์กร เราเน้นความสำคัญของความร่วมมือและความเป็นเลิศด้านสหวิทยาการ

บริการ สถานที่ และสาธารณูปโภคต่างๆ ของเราคือแรงผลักดันที่ช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างวิสัยทัศน์และชุมชนของเรา โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

บัณฑิตของเราเป็นพลเมืองโลกที่มีความสามารถสูง มั่นใจในตนเอง และปรับตัวได้ดี เป็นผู้บรรลุในสิ่งที่ใฝ่ฝัน และเป็นผู้นำแห่งโลกอนาคต พวกเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดี

บุคลากรของเราเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พลังความสามารถ และความรับผิดชอบ เราทำงานร่วมกับนักศึกษาของเราในฐานะคู่คิด และเรามุ่งมั่นเพื่อผลงานอันโดดเด่นในทุกสิ่งที่เราทำ

มหาวิทยาลัยของเรามีความยั่งยืนทางการเงิน จึงสามารถลงทุนระยะยาวในมหาวิทยาลัยได้ เราคือผู้นำในระดับอุดมศึกษาด้านความยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Go to top