บริการโทรกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Northampton

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

University of Northampton:

University of Northampton มหาวิทยาลัยใหม่จากเมือง Northampton ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการสอนจากรัฐบาลอังกฤษในระดับ Gold ซึ่งเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรได้เป็นอย่างดี
ที่เมือง Northampton เริ่มมีการเรียนการสอนตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยมีการรวมตัวก็ของวิทยาลัยเฉพาะทางต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งด้าน ศิลปะ, เทคโนโลยี และการศึกษา ในปี ค.ศ.1975 ต่อมาในปี ค.ศ.2005 วิทยาลัย Nene College of Higher Education ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัย University of Northampton

“Come to the University of Northampton and you will see that we do things a bit differently.”

 

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต

มหาวิทยาลัย Northampton ตั้งอยู่ที่เมือง Northampton ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเดินทางไปลอนดอน 1 ชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ แคมปัสของมหาวิทยาลัยมี 3 แห่ง คือ Waterside Campus, Avenue Campus และ Park Campus

 

รายชื่อคณะ

 • Faculty of Health and Society
 • Faculty of Education and Humanities
 • Faculty of Business and Law
 • Faculty of Arts, Science and Technology

 

สนใจเรียนต่อ University of Northampton หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hands On ทุกสาขา

Go to top