บริการโทรกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย INTO

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

INTO:

INTO เป็นสถาบันปูพื้นฐานความพร้อมทางวิชาการให้นักศึกษานานาชาติเพื่อการเรียนต่อในระดับปริญญา ซึ่งสถาบันนี้ได้เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา อาทิ University of Exeter, University of Manchester, Queen’s University Belfast, Newcastle University, Illinois State University, Oregon State University, Saint Louis University เป็นต้น 

ทางสถาบันมีแนวคิดหลักที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย ว่าเป็น “The international study specialists” สถาบันนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2005 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำพาให้นักศึกษาจากทั่วโลกที่ต้องการไปเรียนต่อยังสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ได้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโท ด้วยความพร้อมสูงสุดเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถทางการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิต และการก้าวข้ามขอบเขตของวัฒนธรรมของตัวเอง

ทางสถาบันจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้ตรงเป้าหมายข้างต้น และยังมีการสนับสนุนทางวิชาการเพิ่มเติมที่ให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนร่วมกับอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา พร้อมทั้งมีแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อนักศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งทางสถาบันสามารถการันตีผลการศึกษาจากคอร์ส Pathway ได้เลย 100% ว่าได้ประสิทธิผลในการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้เป็นอย่างดี และยังเป็นสถาบันที่ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นกับการใช้ชีวิตในต่างแดน

 

Pathway Course

หลักสูตรภาษาจากสถาบันนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในแต่ละสาขาวิชาโดยเฉพาะ ทางสถาบันได้เข้าไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของแต่ละมหาวิทยาลัยและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในอังกฤษและอเมริกาเพื่อเตรียมหลักสูตรภาษาสำหรับสาขาวิชานั้นๆ เพราะแต่ละศาสตร์นั้นมีรากฐานความรู้ รูปแบบการสอน และศัพท์ทางเทคนิคที่ต่างกัน การร่วมมือของ INTO กับทางมหาวิทยาลัยจึงเป็นการสร้างหลักสูตรทางภาษาที่สามารถสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าถึงใจศัพท์เทคนิคที่สำคัญของสาขาวิชาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยเรียกหลักสูตรที่เกิดขึ้น นี้ว่า Pathway

คอร์ส Pathway สามารถแบ่งออกมาได้อีกหลายประเภท อย่างหลักสูตร Undergraduate Pathway ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อปริญญาตรี และ Graduate Pathway สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งไม่ใช่หลักสูตรที่เรียนก่อนเข้าสู่ระดับปริญญาตรีหรือโท แต่เป็นการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนคอร์สหลัก และสามารถจบการศึกษาในระยะเวลาเท่ากันกับเพื่อนนักศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ได้

 

Key Facts

นอกเหนือจากหลักสูตรแล้ว ความโดดเด่นของที่นี่คือ ระบบการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติอย่างรอบด้าน

Your Teachers ทีมผู้สอนให้ความสำคัญกับตัวนักศึกษาต่างชาติ และเข้าใจว่าการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา หลักสูตรการสอนจึงคำนึงถึงวิธีการสอนที่จะเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต่างชาติ

The Student Services team เป็นทีมที่จะให้ความดูแลกับนักศึกษา ในเรื่องของประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ การเข้าสู่สังคมและกิจกรรมในมหาวิทยาลัย การปรับตัวเข้ากับเพื่อนนักศึกษา เรื่องของที่พักและความปลอดภัยความสบายใจตลอดระยะเวลาการเรียน

Learning Resource Center ภายในสถาบันภาษานี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนต่อ จะมีอาคารเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่ที่เป็นห้องเรียนเสริม และแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ

International Progression and Student Placement Officers – ในระหว่างการเรียนคอร์สภาษา หากนักศึกษายังมีคำถาม หรือข้อสงสัยใดในการยื่นสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสาขาวิชาที่จะสมัครเรียน หรืออยากเปลี่ยน ก็สามารถไปสอบถามกับทีมนี้ได้ที่ INTO Center

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ INTO

United Kingdom: 

 • City, University of London
 • Manchester Metropolitan University
 • University of East Anglia
 • University of Manchester
 • Newcastle University
 • Queen’s University Belfast
 • University of Exeter
 • University of Gloucestershire

United States of America:

 • Colorado State University
 • Drew University
 • George Mason University
 • Hofstra University
 • Illinois State University
 • Marshall University
 • Oregon State University
 • Saint Louis University
 • Suffolk University
 • The University of Alabama at Birmingham
 • University of South Florida
 • Washington State University

 

คอร์สภาษา Pre-sessional / Academic English

เป็นหลักสูตรภาษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษของตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าเรียนต่อระดับปริญญาในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาในการเรียนคอร์สภาษานี้ของแต่ละประเทศอยู่ที่ 1 ถึง 4 เทอม ขึ้นอยู่กับระดับคะแนน IELTS ของน้อง ๆ โดยมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจะมีเกณฑ์รับนักศึกษาตั้งแต่คะแนน IELTS 3.0 ขึ้นไป ส่วนมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาพร้อมรับนักศึกษาเข้าเรียนในคอร์สด้วย TOEFL หรือ IELTS ที่คะแนน 0 หรือยังไม่มีพื้นฐานเลยค่ะ

 

สาขาวิชาที่ได้รับความนิยม

 • Business
 • Accounting and finance
 • Engineering

 

สนใจเรียนต่อที่ INTO หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนได้ที่ฟอร์มด้านบน คลิก

Go to top