บริการโทรกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Canterbury Christ Church University

  • Profile
  • Course
  • Scholarships
  • Pre-Sessional
  • Testimonial
  • Accommodation
  • Video
  • Special Event

Canterbury Christ Church University:

Canterbury Christ Church University (CCCU) is an Anglican new university in Canterbury, Kent as a Church of England college for teaching training in 1962, it has grown to full university status.

If you’re thinking about a university education, you’re really thinking about your future. About what inspires and challenges you. And how you’re going to make the most of your time with us and beyond. At Canterbury Christ Church University, that’s what we’re thinking about too.

Go to top