บริการโทรกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Cambridge Education Group

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

Cambridge Education Group:

Cambridge Education Group หรือ CEG ก่อตั้งเมื่อปี 1952 เป็นองค์กรเอกชนทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในด้านการเตรียมนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก หลักสูตรของ CEG มีตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรปูพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับปริญญาตรี และหลักสูตร Pre-master, หลักสูตรปูพื้นฐานด้าน Art & Design, Music และ Fashion, หลักสูตร International Baccalaureate Diploma รวมถึงหลักสูตร GCSE และ A-Level  

Cambridge Education Group มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน รวมไปถึงการบริการนักเรียนรายบุคคล

 

สถาบันในเครือ Cambridge Education Group

 • CATS College (Centres: Cambridge, London และ Canterbury)
 • ONCampus
 • Cambridge School of Visual & Performing Arts (CSVA)
 • Stafford House School of English (Centres: Brighton, Cambridge, Canterbury และ London)
 • Stafford House Summer (Centres: Brighton, Cambridge, Canterbury, London Uxbridge, London Bankside, London Bloomsbury, Malvern, Oakham and York.)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cambridge Education Group ได้ที่ Hands On ทุกสาขา

Go to top