Hands On สาขาสีลมปิดทำการวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 / Hands On สาขาชิดลม ปิ่นเกล้า และพระราม 2 ปิดทำการวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

อยากเรียนต่อสายอาร์ตไม่ควรพลาด 5 School of Art ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ดินแดนแห่งแม่แบบศิลปะและสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยเหล่านี้เขาได้เรียนอะไรแล้วทำ Project อะไรกัน? พิมพ์เล่าอาจจะนึกไม่ออกกัน พี่ๆ Hands On เลยหาภาพมาให้ดูกัน ว่าสาขาวิชา Art จะอาร์ตและติสท์ น่าเรียนขนาดไหน อ่านต่อ คลิก

Go to top