Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : , , , ,

6 March 2019

 

ใครที่กำลังวางแผนไปเรียนต่อที่อังกฤษและกำลังมองหาคอร์สเรียนที่ใช่! หรืออาจยังไม่มั่นใจว่าจะไปเรียนสาขาวิชาไหนดี แล้วจะไปต่อในสายงานใดได้บ้าง วันนี้พี่จาก Hands On อยากจะขอแนะนำ 2 สาขาวิชาภาคธุรกิจ MBA และ MSc จาก Coventry University ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำอย่าง Chartered Management Institute (CMI) องค์กรที่รับรองมาตรฐานระดับสากลเรื่อง management และ leadership แน่นอนเลยว่าทั้งสองคณะนี้จะปูรากฐานที่แข็งแรงในสายงานของน้อง ๆ ในอนาคตได้ ก่อนอื่นก็มาทำความรู้จักกับ 2 คณะนี้ดูก่อนนะคะ

Coventry University

มาทำความเข้าใจระหว่าง MBA และ MSc

MBA คือ Master of Business Administration ส่วน MSc คือ Master of Science ค่ะ ความแตกต่างอยู่ตรงที่คนที่อยากเรียนในคณะ MBA นี้ จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในด้านธุรกิจมาก่อนการสมัครเข้าเรียน แต่ MSc นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในสายงานนี้มาก่อนก็ได้ หรือถ้าจะอธิบายให้ง่ายขึ้นอีก ก็อาจจะเรียกได้ว่าน้องคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองทำงานมาในสายงานด้านการบริหารและการจัดการและอยากต่อยอดในสายงานนี้อย่างก้าวไกล ก็จะเหมาะกับ MBA ค่ะ สำหรับน้องที่อยากเข้าสู่วงการนี้ MSc ก็คือทางเลือกที่ดีในการมาเรียนรู้พัฒนาทักษะของตัวเองในภาคธุรกิจ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

MBA Global Business, Coventry University London

หลักสูตรการสอนของคณะนี้มีการปรับให้เท่าทันกลยุทธ์ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง อย่างที่ได้เกริ่นในตอนต้นว่าคอร์ส MBA Global Business ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ CMI การเรียนท่ามกลางบรรยากาศมหานครลอนดอนที่รายล้อมไปด้วยธนาคารใหญ่ในสหราชอาณาจักรและเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของโลก บวกกับคอร์สที่ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่าง critical thinking, problem-solving, decision-making, data analysis, effective communication, leadership และ change management สาขานี้ของ Coventry University ยังมีความพิเศษตรงที่ เขารับนักศึกษาจบปริญญาตรีที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน เมื่อจบจากคณะนี้น้อง ๆ สามารถเลือกทำงานในสายงานการตลาด การเงิน การบริหารจัดการระหว่างประเทศ การค้าขายระหว่างประเทศ และอีกหลายสายอาชีพในภาคธุรกิจและการติดต่อระหว่างประเทศ และนอกจากวิชาหลักในภาคบังคับแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือก Professional Development Programme เพื่อเสริมทักษะของตนเองในสายงานอาชีพต่อไป

 

Study Themes

Managing change: ภายในหลักสูตร นักศึกษาจะได้เรียนรู้เท่าทันข่าวสารเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกระแสสังคมโลก ให้นักศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำเมื่อทำงานในองค์กรต่าง ๆ

Entrepreneurship: การศึกษาและเข้าใจในฐานะนักลงทุนหรือเจ้าของกิจการ เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากหลักสูตร เป็นความรู้ความสามารถที่ประยุกต์ใช้ได้กับทั้งธุรกิจส่วนตัวและเหมาะสมกับการทำงานในองค์กรใหญ่

Internationalisation: การขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล ก็เป็นอีกมิติที่นักศึกษาจะได้เข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนชั้นแรงงาน จริยศาสตร์ แนวคิดของความยั่งยืน และความผันแปรในระบบเงินตราต่างประเทศ จะเป็นเครื่องมือในการต่อยอดในการทำงานในต่างประเทศได้

Collaboration: การบริหารจัดการ และความเป็นผู้นำ เป็นของคู่กัน ดังนั้นหลักสูตรจะมอบหมายงานและการบ้านให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน สลับกันไปตามแต่ละหน้าที่ภายในกลุ่ม เป็นตัวช่วยที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาได้ค้นพบความถนัดของตัวเองด้วย  

 

MSc Digital Marketing Management, Coventry University

โลกดิจตอลมีการเติบโตทางเทคโนโลยีไปพร้อมกับยุคสมัยอย่างไม่หยุดหย่อน การทำความเข้าใจให้เท่าทันแนวทางที่เครื่องมือดิจิตอลถูกปรับใช้เข้ากับวงการธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรการสอนของ MSc Digital Marketing Management เพราะศาสตร์ทางการตลาดได้รับผลกระทบจากนวัตกรรมใหม่ในโลกดิจิตอลอย่างทั่วถึง ทั้งกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ผู้บริโภคในตลาดออนไลน์ องค์กรที่ต้องการสร้างแผนการตลาด ธุรกิจที่ต้องการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า ล้วนต้องปรับตัวให้ทันกับความวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมดิจิตอล ปัจจัยหลักที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในเชิงลึกคือการวางแผนกลยุทธ์ด้วยช่องทางต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค และการสำรวจวิเคราะห์คู่แข่งในธุรกิจ นอกจาก MSc Digital Marketing Management ของ Coventry University จะได้รับการรับรองจาก CMI แล้ว ยังได้รับการรับรองจาก CIM หรือ Chartered Institute of Marketing อีกด้วย

พบและพูดคุยกับ Coventry University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในงาน UK Universities Interview Day วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นี้ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok ลงทะเบียนฟรี คลิก

สื่อการสอนของสาขาวิชานี้ มีความโดดเด่นที่ทำให้นักศึกษาได้ทั้งประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing ด้วยหลักสูตรที่:

  • นักศึกษาจะได้เรียนรู้หัวข้อสำคัญเพื่อจับกระแสในโลกการตลาดออนไลน์อย่าง Blockchain, Dark Web และ Big Data และโอกาสในการพัฒนาทักษะของตนเองในการคิดวิเคราะห์ และการวางแผนโครงสร้างความคิด จากประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยในสื่อดิจิตอล รวมทั้งเข้าใจและเรียนรู้การใช้สื่อแต่ละประเภท 
  • DigiCom Lab ห้องเรียนที่จัดสรรพื้นที่และนวัตกรรมให้นักศึกษาได้กระตุ้นความคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรใหญ่ อาทิ Adobe Comp, Adobe Slate, Adobe Voice, Behance, WordPress และ สื่ออื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางการตลาดในโลกออนไลน์ได้ในวงกว้าง เรียกได้ว่าห้องนี้เป็น Digital Marketing Studio 
  • ได้เข้ารับการบรรยายจากบริษัทที่อยู่ในวงการ Digital Marketing อย่างเรื่องของ Big Data, Social Media และ Online Customer Engagement รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางงการตลาดด้วยเครือข่ายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโลก

 

หลังจากทำความรู้จักกับทั้ง 2 คอร์สไปแล้ว หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษาหรือรายละเอียดอื่น ๆ ก็เข้ามาสอบถามและสัมภาษณ์กับตัวแทนจาก Coventry University และมหาวิทยาลัยอีกมากกว่า 27 แห่งในงาน UK Universities Interview Day ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นี้ได้นะคะ ที่โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok งานนี้จัดขึ้นโดย Hands On Education Consultants ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ และในช่วงเช้าภายในงานยังมี IELTS mock test ให้น้อง ๆ ได้ทดลองสอบ 2 ทักษะฟรี โดย British Council IELTS (80 ที่นั่ง ลงทะเบียนหน้างานเท่านั้นเวลา 11:00)

อย่าลืมพกเอกสารสำหรับการไปเรียนต่อเข้ามาปรึกษากับพี่ ๆ Hands On ที่ Counseling Corner กันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ ลงทะเบียนเข้างานฟรี คลิก

พบและพูดคุยกับ Coventry University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในงาน UK Universities Interview Day วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นี้ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok ลงทะเบียนฟรี คลิก

Go to top