Sirirat (ดิว)

Sirirat (ดิว)

หลักสูตร :
MBA Business Administration

มหาวิทยาลัย :
University of Manchester - See more testimonials from University of Manchester

Year : 2016

บทสัมภาษณ์: น้องดิว จากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

1) สาเหตุที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษ

ระยะเวลาเรียนสั้นกว่าอเมริกา

 

2) เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรนี้

คอร์สเรียนน่าสนใจและระยะเวลาไม่สั้นและไม่ยาวเกินไป

 

3) ฝากถึงเพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษว่าควรเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

ภาษา เตรียมเอกสาร และคณะหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจ

 

4) มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับบริการของ Hands On และความเห็นต่อพี่ counsellor

พี่ตูน ติดตามเอกสารเเละคอยส่งข่าวให้ตลอดเวลา พี่ตูนน่ารักมาก ใจดี ไม่กดดันเรื่องการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย

 

5) ความประทับใจ

ตัดสินใจเลือกเรียนคอร์ส MBA ที่ The University of Manchester เนื่องจากที่นี่มีระบบการเรียนการสอนแบบ Learning by doing เน้นให้เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากจะมีคลาสบรรยายแล้วยังมี Project ที่ให้เราได้เรียนรู้จากการทำงานร่วมกับลูกค้าจริง ทำให้ได้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเข้าใจ Business ในประเทศอังกฤษจริงๆ ค่ะ 

 

อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัย Manchester สามารถติดต่อ Hands On ได้ทุกสาขา

Go to top