วันศุกร์ที่ 28 ก.พ.นี้ Hands On ทุกสาขาจะปิดทำการเร็วกว่าปกติ เนื่องจากมี staff party ตามเวลาดังนี้: สีลม เวลา 17:30, ปิ่นเกล้าและพระราม 2 เวลา 16:00

News

ทุนการศึกษาจาก University of Southampton ปี 2020

Posted on 27 November 2019

ทุนการศึกษา International Merit Scholarships จาก University of Southampton

มหาวิทยาลัย Southampton ก่อตั้งขึ้นในปี 1862 ตั้งอยู่ที่เมือง Southampton หรือบริเวณ South Coast of England เป็นเมืองท่าระดับโลกและยังได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองหลวงแห่งการล่องเรือสำราญในยุโรป (Cruise Capital of Europe) เป็นสมาชิกของ Russell Group กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษที่มีการทำงานวิจัยอย่างเข้มข้นมาเป็นเวลานาน มีวิทยาเขตทั้งหมด 7 แห่ง โดยวิทยาเขตหลัก คือ Highfields Campus ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนเป็นอย่างมาก

University of Southampton เตรียมมอบทุนการศึกษาต้อนรับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าเรียนในปี 2020-2021 ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

International Merit Scholarships

 1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน £3,000 ทุกสาขา
 2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน £3,000-9,000 สาขาดังต่อไปนี้
 • Arts & Humanities
 • Environmental & Life Sciences
 • Social Sciences
 • Engineering and Physical Sciences
 • Medicine
 1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนเต็มจำนวน ทุกสาขา

เงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษา

 1. ทุนนี้สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนต่อ University of Southampton กับ Hands On Education Consultants เท่านั้น
 2. นักศึกษาสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อได้ตอบรับ Offer จากทางมหาวิทยาลัยแล้ว
 3. เงื่อนไขการมอบทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของ University of Southampton
 4. ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ได้ถ้าหากว่านักศึกษาสมัครเรียนต่อในบางหลักสูตร ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือก

เงื่อนไขเกรดเฉลี่ย – GPA

 1. Top Universities: GPA 3. Others: GPA 2.5
 2. Top Universities: GPA 2.8. Others: GPA 3.0
 3. Top Universities: GPA 3.3. Others: GPA 3.5

Top Universities มีดังนี้

  – Chulalongkorn University

 

  – Kasetsart Univeristy

 

  – Thammasat Univeristy

 

  – King Mongkut Univeristy of Technology Thonburi (KMUTT)

 

  – King Mongkut Institute of Technology Ladkabang (KMITL)

 

  – Assumption Univeristy

 

  – Mahidol Univeristy

 

  – Silpakorn Univeristy

 

  – Chiang Mai Univeristy

 

  – Khon Kaen Univeristy

 

  – Prince of Songkla Univeristy

 

  – Asian Institute of Technology

 

  – Suranaree University of Technology

 

  – The Royal Thai Navy Academy

 

  – The Royal Thai Police Cadet Academy

 

  – The Royal Thai Army Academy

 

  – The Royal Thai Air Force Academy

 

สอบถามข้อมูลข้อนี้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ University of Southampton และรายละเอียดของทุนการศึกษา ติดต่อพี่ ๆ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย ฟรี คลิก

Go to top