Hands On ทุกสาขาปิดทำการวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันปิยมหาราช และเปิดทำการตามปกติวันที่ 24 ตุลาคม 2562

News

University of Plymouth Scholarship ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาโทประจำปี 2019

Posted on 25 April 2019

Plymouth Scholarship

 

พร้อมไปเรียนต่อประเทศอังกฤษกันในปีการศึกษา 2019/2020 รึยัง?

มหาวิทยาลัยพลีมัธ หรือ พลายมัธ (University of Plymouth) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงว่าเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างแท้จริง เพราะมีวิสัยทัศน์ด้านการสอนแบบ International-leading ได้รับอันดับ 2 จากการเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร (Times Higher Education ปี 2018) มีแนวคิดเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธาราณชน รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาในท้องถิ่นอีกด้วย

 

วันนี้พี่ๆ ขอบอกเลยว่า University of Plymouth แจกทุน International Scholarship ถึง £500,000 เลยทีเดียว สำหรับน้องๆ ที่พร้อมไปเรียนต่อปีนี้ โดยสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาได้เพียงทุนเดียวเท่านั้นนะคะ

 

University of Plymouth Scholarship สำหรับนักเรียนปริญญาตรี

  • Undergraduate International Student Scholarship

ทุนการศึกษา £2,000 นี้ ทาง University of Plymouth มอบให้นักศึกษาอัตโนมัติทันทีในปีแรกของการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้รับเลือกให้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และมีผลการศึกษาที่ดี

 

  • International Academic Excellence Scholarship

ทุนนี้จะช่วยออกค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาแรกของนักศึกษา 50% โดยน้องๆ จะยื่นขอรับทุนได้หลังจากได้รับ Unconditional หรือ Conditional offer จากทางมหาวิทยาลัย Plymouth และมีเกณฑ์คะแนน GPA และ IELTS ในระดับสูง

 

University of Plymouth Scholarship สำหรับนักเรียนปริญญาตรีโท

  • Postgraduate Taught International Student Scholarship

University of Plymouth เตรียมทุนการศึกษา £2,000 ให้น้องๆ ที่เรียนต่อในระดับปริญญาโทกับทางมหาวิทยาลัย และมีผลการศึกษาที่ดี

 

  • International Academic Excellence Scholarship

ทุนนี้จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาด้วยส่วนลด 50% ของค่าเรียนปริญญาโท 1 ปี โดยเราจะต้องได้รับ Unconditional หรือ Conditional offer จากทางมหาวิทยาลัย Plymouth และมีเกณฑ์คะแนน GPA และ IELTS ในระดับที่สูง

 

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

  • ยื่นสมัครขอทุนได้ถึง 30 มิถุนายน 2562
  • นักศึกษาต้องมีคะแนน IELTS ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด – ปริญญาตรี 0 / ปริญญาโท 6.5

 

สนใจสมัครขอรับ University of Plymouth Scholarship หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ติดต่อ พี่ๆ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย คลิก

Go to top