News

เปิดรับสมัคร! Alumni Awards 2020 รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย

Posted on 11 September 2019

UK Alumni Awards 2020

Alumni Awards จัดโดย บริติช เคานซิลเพื่อเล่าเรื่องราวความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากทั่วโลก ใน ประเภทรางวัล 

 • Professional Achievement Award
 • Entrepreneurial Award
 • Social Impact Award 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักรในระหว่างปี 2004-2019 ในระดับปริญญาขึ้นไป 
 • ใช้เวลาเรียนในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
 •  เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

 

รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบและผู้ชนะ Study UK Alumni Awards จากประเทศไทย  

 • ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม 
 • ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้ร่วมรับประทานอาหาร Exclusive Networking Lunch และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการบริติช เคานซิล 

 

ปิดรับใบสมัคร 

สามารถสมัครเข้าพิจารณาการรับรางวัลได้ด้วยตนเองหรือสถาบัน องค์กรหรือบุคคลเสนอชื่อเข้าพิจารณา 

 
 • 13 ตุลาคม 2562 ปิดรับการเสนอชื่อ
 • 28 ตุลาคม 2562 ปิดรับการสมัครด้วยตนเอง

 

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

สมัครรางวัล UK Alumni Awards คลิก

 

Go to top