Medical Vocabulary คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ -การแพทย์-

ศัพท์เฉพาะน่ารู้ฉบับ Exclusive

ขอเสนอ Medical Vocabulary คำศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ -การแพทย์-

Medical

เกี่ยวกับ โรงพยาบาล (Hospital)

 1. Ambulance (แอม บิวเลิน) รถพยาบาล
 2. Gown (กาว) เสื้อคลุมยาว
 3. Antibiotic (แอนทิไบออท ทิค) ยาปฏิชีวนะ
 4. Balm (บาล์ม) ยาหม่อง
 5. Heating (ฮีทดิง แพค) กระเป๋าน้ำร้อน
 6. Examination Table (เอคแซม มะเนชั่น เทเบิล) เตียงตรวจโรค
 7. Emergency  Room (อีเมอร์ เจนซี่ รูม) ห้องฉุกเฉิน
 8. Intensive Care Unit (ICU Room) (อินเทนซิฟ แคร์ ยูนิท) ห้องผู้ป่วยหนัก
 9. Operating Room (โอเปอร์ทิง รูม) ห้องผ่าตัด
 10. Docter (ดอดเทอะ)หมอ
 11. Nurse (เนิร์ซ) นางพยาบาล
 12. Assistant (อะซิสเทิน) ผู้ช่วย
 13. Patient (เพเชิน) ผู้ป่วย,คนไข้
 14. Medicine (เมดดิซิน) ยา
 15. Pill (พิล) ยาเม็ด
 16. Tincture (ทิงเชอะ) ยาใส่แผล
 17. Prescription (พรีสคริพชั่น) ใบสั่งยา
 18. Thermometer (เธอมอมมิเทอะ) เครื่องวัดอุณหภูมิ
 19. Height Chart (ไฮ ชาร์ท)ที่วัดส่วนสูง
 20. Eye Chart (อาย ชาร์ท) แผนภูมิวัดสายตา
 21. Mask (แมส) ผ้าปิดจมูกและปาก
 22. male nurse (เมล-เนิร์ซฺ )บุรุษพยาบาล
 23. wheelchair (วีล’แชร์) เก้าอี้รถเข็น (สำหรับคนป่วยหรือคนพิการ)
 24. hospital bed (ฮอส’พิเทิล-เบล) เตียงคนไข้
 25. call button (คอล-บัท’เทิน) ปุ่มกดเรียกพยาบาล
 26. respirator (เรส’พิเรเทอะ) เครื่องช่วยหายใจ
 27. pulse (พัลซฺ) ชีพจร, อัตราการเต้นของหัวใจ
 28. syringe (ซี’รินจฺ) เข็มฉีดยา, กระบอกฉีดยา
 29. inject (อินเจคทฺ) ฉีดยา
 30. vaccine (แวคซีน) วัคซีน
 31. clinical thermometer (คลินิเคิล-เธอมอมิเทอะ) ปรอทวัดไข้
 32. inflatable cuff (อินแฟลททะเบิล-คัฟฺ) ที่วัดความดัน
 33. scale (สเกล) เครื่องชั่งน้ำหนัก, ตราชั่ง
 34. height chart (ไฮทฺ-ชารทฺ) ที่วัดส่วนสูง
 35. stethoscope (สเตธโธสโคพฺ) หูฟังของแพทย์
 36. rubber hammer (รับเบอร์-แฮมเมอร์) ค้อนยาง
 37. tongue depressor (ทัง-ดีเพรสเซอะ) ที่กดลิ้น
 38. ice pack (ไอซฺ-แพคฺ) แผ่นประคบเย็น
 39. cotton wool (คอทเทิน-วูล) สำลี
 40. alcohol (แอล’กะฮอล) แอลกอฮอล์
 41. ammonia (อะมอน’เนีย) แอมโมเนีย
 42. gentian violet (เจ็นเชิน-ไวอะเล็ท) ยาฆ่าเชื้อ สีม่วง
 43. tincture (ทิงคฺ’เชอะ ทิงเจอร์) (ยาใส่แผลสด)
 44. mercurochrome (เมอคิว’โรโครม) ยาแดง
 45. tweezers (ทวี’เซอรซฺ) คีมหนีบ, แหนบ
 46. gauze (กอซ) ผ้าพันแผล, ผ้าก๊อซ
 47. tape (เทพ) เทปพันแผล
 48. bandage (แบน’ดิจฺ) ผ้าพันแผล
 49. adhesive bandage (แอดฮีซีฟ-แบนดิจ) พลาสเตอร์ปิดแผล
 50. walker (วอล์ค’เคอะ) อุปกรณ์ช่วยเดิน, โครงช่วยพยุงตัว
 51. crutches (ครัทเชส) ไม้ค้ำยัน
 52. cane (เคน) ไม้เท้า
 53. cast (คาสทฺ) เฝือก
 54. sling (สลิง) ผ้าคล้องแขน
 55. examination room (อิกแซมมะเนเชิน-รูม) ห้องตรวจโรค
 56. X-ray (เอ็กซฺ-เรย์) เอกซเรย์
 57. operating room (ออพพะเรทิง-รูม) ห้องผ่าตัด
 58. operate (ออพ’พะเรท) ผ่าตัด
 59. plastic surgery (พลาสติค-เซอร์เจอรี) ศัลยกรรมตกแต่ง
 60. Intensive Care Unit (ICU) (อินเทนซีฟ-แคร์-ยูนิท) (ไอซียู) ห้องผู้ป่วยหนัก

Medical

คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่เรียกกันทั่วไป

 • ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • OR ย่อมาจาก OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด
 • LR ย่อมาจาก LABOR ROOM ห้องคลอด
 • OPD ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผู้ป่วยนอก
 • MED ย่อมาจาก MEDICINE อายุรกรรม(การรักษาด้วยยา)
 • PED ย่อมาจาก PEDIATRIC กุมารเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะเด็ก)
 • SUR ย่อมาจาก SURGICAL ศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด)
 • ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC ศํลยกรรมกระดูก(การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด)
 • OB-GYN ย่อมาจาก OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์)
 • ANC ย่อมาจาก Ante natal care การดูแลก่อนคลอด
 • IPD ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT แผนกรักษาผู้ป่วยใน
 • PT ย่อมาจาก PHYSICAL THERAPY แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู
 • LAB ย่อมาจาก LABORATORY แผนกห้องปฏิบัติการ

คำย่อที่ใช้ในการบันทึกทั่วๆไป

 • CC ย่อมาจาก Chief Complaint ประวัติสำคัญที่มารพ.
 • PI ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน
 • PH ย่อมาจาก Past history ประวัติอดีต
 • FH ย่อมาจาก Family history โรคทางกรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
 • SH ย่อมาจาก Social history ภาวะสังคมผู้ป่วย, อาชีพ, ความรับผิดชอบของงานหรือลักษณะ
 • ROS ย่อมาจาก Review of system คือการเจ็บป่วยและสุขภาพทั่วไป ไล่ถามตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบทั่วไป ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต ฯลฯ
 • HPI ย่อมาจาก History of present illness ประวัติปัจจุบันในเรื่องอาการ, ปัญหา
 • PMH ย่อมาจาก Past medical history ประวัติอดีตของการรักษา, รายละเอียดการแพทย์,การผ่าตัดในอดีต หรือการเจ็บป่วยในอดีตที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน
 • U/D ย่อมาจาก Underlying disease โรคประจำตัว
 • PE ย่อมาจาก Physical Examination การตรวจร่างกาย
 • BP ย่อมาจาก Blood Pressure ความดันโลหิต
 • PR ย่อมาจาก Pulse Rate อัตราชีพจร
 • RR ย่อมาจาก Respiratory Rate อัตราการหายใจ
 • T ย่อมาจาก Temperature อุณหภูมิ
 • BW ย่อมาจาก Body Weight น้ำหนัก
 • HT ย่อมาจาก Height ส่วนสูง
 • GA ย่อมาจาก General Appearance ลักษณะภายนอกทั่วไป
 • HEENT ย่อมาจาก Head Ear Eye Nose Throat ศรีษะ หู ตา จมูก คอ
 • Abd ย่อมาจาก Abdomen ช่องท้อง
 • Ext ย่อมาจาก Extremity ระยางค์(แขน ขา)
 • IMP ย่อมาจาก Impression การวินิจฉัยแรกรับ
 • Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค
 • Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค
 • Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้
 • Tx ย่อมาจาก Treatment การรักษา
 • IVF ย่อมาจาก Intravenous Fluid สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
 • V/S ย่อมาจาก Vital sign สัญญาณชีพ
 • I/O ย่อมาจาก Intake/Outtake ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน
 • N/S ย่อมาจาก Neurosign สัญญาณชีพทางระบบประสาท
 • GCS ย่อมาจาก Glas glow coma score คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท
 • AWS ย่อมาจาก Alcohol Withdrawal score การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์

Medical

คำย่อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ใช้กันทั่วๆไป

 • Fx ย่อมาจาก Fracture กระดูกหัก
 • DHF ย่อมาจาก Dangue Hemorrahic Fever ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง)
 • DF ย่อมาจาก Dangue Fever ไข้เลือดออกระยะแรก
 • URI ย่อมาจาก Upper Respiratory Infection การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
 • COPD ย่อมาจาก Chronic Obstructive Pulmonar Disease โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
 • AE ย่อมาจาก Acute exaerbation การกำเริบฉับพลัน
 • DM ย่อมาจาก Diabetes Mellitus โรคเบาหวาน
 • HT ย่อมาจาก Hypertension โรคความดันโลหิตสูง
 • DLD ย่อมาจาก Dyslipidemia โรคไขมันในเลือดสูง
 • CVA ย่อมาจาก Cerebro Vascular Accident โรคทางหลอดเลือดสมอง
 • SDH ย่อมาจาก Subdural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา
 • EDH ย่อมาจาก Epidural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
 • SAH ย่อมาจาก Subarachnoid hemorrhage ลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะราชนอยด์
 • ICH ย่อมาจาก Intra cerebral hemorrhage เลือดออกในสมอง
 • UTI ย่อมาจาก Urinary Tract Infection การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ARF ย่อมาจาก Acute Renal Failure ไตวายฉับพลัน
 • CRF ย่อมาจาก Chronic Renal Failure ไตวายเรื้อรัง
 • ESRD ย่อมาจาก End Stage Renal Disease โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • ATN ย่อมาจาก Acute Tubular Necrosis โรคไตวายฉับพลัน
 • CAPD ย่อมาจาก Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง
 • AF ย่อมาจาก Atrial Fibrillation หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
 • VF ย่อมาจาก Ventricular Fibrillation หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว
 • VT ย่อมาจาก Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนล่าง
 • SVT ย่อมาจาก Supra Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
 • AMI ย่อมาจาก Acute Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
 • STEMI ย่อมาจาก ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
 • NSTEMI ย่อมาจาก Non-ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
 • PVC ย่อมาจาก Premature Ventriular Contracture หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ
 • CHF ย่อมาจาก Congestive Heart Failure หัวใจวาย
 • NF ย่อมาจาก Necrotizing Fasciitis แผลติดเชื้อเนื้อตายลุกลามถึงชั้นพังผืด
 • LBP ย่อมาจาก Low Back Pain ปวดหลัง
 • MFPS ย่อมาจาก Myofascial Pain Syndrome ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • CTS ย่อมาจาก Carpal Tunnel Syndrome โรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดรัด
 • HNP ย่อมาจาก Herniated Nucleus Pulposus หมอนรองกระดูกเคลื่อน
 • BPH ย่อมาจาก Benign Prosthetic Hypertrophy ต่อมลูกหมากโต
 • STD ย่อมาจาก Sexual transmitted disease โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • AGE ย่อมาจาก Acute Gastroenteritis ลำไส้อักเสบฉับพลัน
 • CA ย่อมาจาก Cancer โรคมะเร็ง
 • DC ย่อมาจาก Dental Caries โรคฟันผุ
  CDA ย่อมาจาก Chronic Dento Alveolar abscess เป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.sunpasit.go.th

หากใครกำลังมีความสนใจอยากเรียนกฎหมายที่ต่างประเทศ แต่กลัวว่าจะยาก และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ลองมองสถาบันสอนภาษาที่จะช่วยให้น้องๆ ได้รับพื้นฐานเกี่ยวกับวิชากฎหมายมากขึ้น

สนใจเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่สถาบัน Language Studies International (LSI) ขอรับข้อมูล หลักสูตร และค่าใช้จ่ายได้กับพี่ๆ Hands On ทุกสาขาเลยนะคะ คลิกติดต่อเราที่นี่ หรือจะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้พี่ๆ ติดต่อกลับก็ได้เช่นกันค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา สีลม ( สำนักงานใหญ่ )

โทร. 02-635-5230
อีเมล์: english@hands-on.co.th

สาขา ชิดลม

โทร. 02-652-0718
อีเมล์: chidlom@hands-on.co.th

สาขา ปิ่นเกล้า

โทร. 02- 884-5328
อีเมล์: pinklao@hands-on.co.th

สาขา พระราม 2

โทร. 02-896-1445
อีเมล์: rama2@hands-on.co.th

สาขา เชียงใหม่

โทร. 089-217-5454
อีเมล์: chiangmai@hands-on.co.th


หรือกรอกข้อมูลในหน้า "ติดต่อเรา" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทั้งนี้ หากน้องๆ ต้องการใบเสนอราคาคอร์สเรียนภาษาอังฤษจากทางเรา น้องๆ สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ "คลิก"