ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร

การศึกษาภาคบังคับของสหราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปี ไปจนถึง 16 ปี โรงเรียนมีทั้งประเภท โรงเรียนรัฐบาล (State School) และ โรงเรียนเอกชน (Public หรือ Independent School)

01_47_0

ส่วนเด็กช่วงอายุ 3 – 4 ปี จะเข้าเรียนในระดับอนุบาลหรือโรงเรียนระดับ Nursery ซึ่งมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

การเปิดและปิดภาคการศึกษา

สถานศึกษาทุกระดับในสหราชอาณาจักร จะเปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมของปีที่หนึ่ง และ สิ้นสุดภาคการศึกษาประมาณปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป

ภาคการศึกษา

ภาคต้น (Autumn Term) ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกันยายน จนถึงเดือนธันวาคม
ภาคกลาง (Spring Term) ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมกราคม ไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม
ภาคปลาย (Summer Term) ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนเมษายน ไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคม

ระบบการศึกษา
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

1. ระดับประถมศึกษา (Preparatory School หรือ Prep School)
นักเรียนอายุ 5-13 ปี ใช้เวลาศึกษา 8 ปี

02-47_1

การศึกษาในระดับประถมศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
– Pre-Prep School (เตรียมประถมศึกษา) เรียกว่า Year 1 – Year 2 นักเรียนอายุ 5 – 7 ปี ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
– Prep School (ประถมศึกษา) เรียกว่า Year 3 – Year 8 นักเรียนอายุ 8-13 ปี ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี

2. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School + Sixth Form College / College of Further Education)
นักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 18 – 19 ปี รวมระยะเวลาศึกษา 5 ปี เรียกว่า Year 9 – Year 13
หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ 16 ปี นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

03_47_2

3. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational School)
เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิ GCSE แต่ประสงค์จะมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

04_47_3

4. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
นักเรียนอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ระยะการศึกษาขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน

04_47_4

การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น
1. หลักสูตรปริญญาตรี (First Degree)
2. หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Higher degree)
– ประเภทหลักสูตรเข้าชั้นเรียน (Taught Course) ระยะเวลาศึกษา 1 ปี
– ประเภทหลักสูตรการค้นคว้าวิจัย (Research Course) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี

ขอบคุณรูปภาพจาก www.telegraph.co.uk

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิก Hands On English Schools ติดต่อ บริษัท แฮนด์ส ออน เอดูเคชั่น คอนซัลเทนต์ ตามสาขาดังนี้

 

สาขา สีลม ( สำนักงานใหญ่ )
โทร. 02-635-5230
อีเมล์: english@hands-onconsultants.com

สาขา ชิดลม
โทร. 02-652-0718
อีเมลล์: chidlom@hands-on.co.th

สาขา ปิ่นเกล้า
โทร. 02- 884-5328
อีเมลล์: pinklao@hands-on.co.th

สาขา พระราม 2
โทร. 02-896-1445
อีเมลล์: rama2@hands-on.co.th

สาขา เชียงใหม่
โทร 05-328-9114
อีเมลล์: chiangmai@hands-on.co.th

หรือกรอกข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ทั้งนี้ หากน้องๆ ต้องการใบเสนอราคาคอร์สเรียนภาษาอังฤษจากทางเรา น้องๆ สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา สีลม ( สำนักงานใหญ่ )

โทร. 02-635-5230
อีเมล์: english@hands-on.co.th

สาขา ชิดลม

โทร. 02-652-0718
อีเมล์: chidlom@hands-on.co.th

สาขา ปิ่นเกล้า

โทร. 02- 884-5328
อีเมล์: pinklao@hands-on.co.th

สาขา พระราม 2

โทร. 02-896-1445
อีเมล์: rama2@hands-on.co.th

สาขา เชียงใหม่

โทร. 089-217-5454
อีเมล์: chiangmai@hands-on.co.th


หรือกรอกข้อมูลในหน้า "ติดต่อเรา" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทั้งนี้ หากน้องๆ ต้องการใบเสนอราคาคอร์สเรียนภาษาอังฤษจากทางเรา น้องๆ สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ "คลิก"