บริการโทรกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Wolverhampton

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

University of Wolverhampton:

University of Wolverhampton มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเป็นรายแรกที่ริเริ่มการใช้ฟังก์ชั่นอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปี 1957 และยังเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีการมอบปริญญาในทางด้านหลักสูตรการเรียนภาษามือแบบบริติช (British sign language) รวมทั้ง สาขา virtual reality design และการผลิต (manufacturing)

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาเริ่มต้นการทำงานโดยการก่อตั้งบริษัทและดำเนินโครงการในการฝึกงานแก่นักศึกษาที่เรียนรู้การทำธุรกิจแบบผู้ประกอบการ

University of Wolverhampton เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร เปิดสอนกว่า 340 สาขา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ หลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Wolverhamptonซึ่งอยู่ห่างจาก London เพียง 2-3 ช.ม. ซึ่งเป็นเมืองที่มี ขนาดกลาง มีศูนย์การค้า ร้านค้า อาคารและสนามกีฬาที่ทันสมัย รวมทั้งอาคารที่ม ีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภายในบริเวณตัวเมือง การเดินทางสะดวกโดยรถขนส่งสาธารณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตด้วยกัน คือ

 • City วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมือง เป็นที่ตั้งของคณะเกือบทุกสาขาวิชา
 • Telford วิทยาเขตสำหรับนักศึกษาหลักสูตร Technology, Business
 • Compton Park เพียง 15 นาที จากตัววิทยาเขตหลัก เป็นที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจ
 • Walsall ห่างจากวิทยาเขตหลักประมาณ 20 นาที เป็นที่ตั้งของคณะท่องเที่ยวการโรงแรม

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • MBA
 • MA Management
 • MA International Business
 • MSc Marketing
 • MSc Finance and Accounting
 • MA Human Resource Management
 • MSc Computer Science
 • MSc Information Technology Management
 • MA Art and Design
 • MSc Construction Project Management
 • MSc Civil Engineering
 • MSc MA Tourism Management
 • MA Hospitality Management
 • MMus Popular Music
 • MMus Music Technology
 • MSc Applied Sport and Exercise Science

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • อันดับ 1 ด้าน Sport and exercise science ของอังกฤษ

รางวัลที่ได้รับ

 • ชื่อเสียงด้านบริหารธุรกิจ, วิศวกรรม และคอมพิวเตอร์
 • University of Wolverhampton ได้รับการจัดอันดับในมหาวิทยาลัย ยอดเยี่ยมด้านการสอน ของอังกฤษ
 • เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่มีการมอบปริญญาในทางด้านหลักสูตรการเรียนภาษามือแบบบริติช (British sign language) รวมทั้ง สาขา virtual reality design และการผลิต (manufacturing)

 

สนใจเรียนต่อ University of Wolverhampton ติดต่อ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยฟรีคลิก

Go to top