รับคำปรึกษาฟรี

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Westminster

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

University of Westminster:

University of Westminster ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 (1992) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร แต่เดิมมหาวิทยาลัย Westminster เป็นโรงเรียนโพลิเทคนิคแห่งแรกของสหราชอาณาจักรในปี 2381 (1838) และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2535 รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่แห่งแรกที่ได้รับรางวัล Queen’s Award ในด้าน Enterprise – International Trade  

 

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต

University of Westminster ตั้งอยู่ในเมืองเวสมินสเตอร์ มีวิทยาเขต 6 วิทยาเขต ดังนี้

 • วิทยาเขต Cavendish อยู่ในใจกลางลอนดอน เป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาเขต Harrow เป็นที่ตั้งของคณะมีเดีย ศิลปะและการออกแบบ
 • วิทยาเขต Little Titvhfield Street เป็นที่ตั้งของคณะนิติศาสตร์
 • วิทยาเขต Marylebone อยู่ในใจกลางลอนดอน เป็นที่ตั้งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
 • วิทยาเขต Regent Street เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย Westminster เป็นที่ตั้งของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • วิทยาเขต Wells Street เป็นหนึ่งในคณะที่ใหญ่ที่สุดของ Westmister เป็นที่ตั้งของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • อันดับที่ 101 ในสหราชอาณาจักร โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 100 ในสหราชอาณาจักร โดย The Complete University Guide สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 112 ในสหราชอาณาจักร โดย The Times and Sunday Times University Guide สำหรับปี 2558

 

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัล Queen’s Award ในด้าน Enterprise – International Trade  

 

รายชื่อคณะ

University of Westminster มีคณะทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Marylebone ใจกลางลอนดอน ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ การออกแบบภายใน การวางแผนและออกแบบที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง การท่องเที่ยวและการจัดงานอีเวนท์ การขนส่งและโลจิสติก
 • คณะศิลปะและการออกแบบ ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Harrow ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ ศิลปะและการออกแบบ แฟชั่น สื่อโทรศัศน์ ภาพยนตร์ และภาพเคลื่อนไหว วารสารศาสตร์และการสื่อสาร ดนตรี และการถ่ายภาพ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Cavendish ใจกลางลอนดอน ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ ชีววิทยาศาตร์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงธุรกิจ แพทยศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียและเกมส์คอมพิวเตอร์ โภชนาการ และจิตวิทยา
 • คณะสังคมวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Regent Street ใจกลางลอนดอน ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ วรรณกรรมอังกฤษ ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสมัยใหม่ รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมและประวัติศาสตร์ศึกษา ศูนย์ภาษา Westminster และนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และวิธีการเชิงปริมาณ การบัญชีและการเงิน การจัดการบริหารบุคคล ความเป็นผู้นำและการพัฒนาอาชีพ และการตลาดและกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Marylebone ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ การจัดการและการบริหารข้อมูลสารสนเทศเชิงธุรกิจ
 • คณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Little Titchfield Street ใจกลางลอนดอน

 

หลักสูตรที่โดดเด่น

University of Westminster มีชื่อเสียงในด้านการตลาดและการสื่อสาร และการจัดการด้านการตลาด

 

สนใจเรียนต่อ University of Westminster ติดต่อ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยฟรี คลิก

Go to top