ลงทะเบียนรับข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of West London

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

University of West London:

University of West London โดดเด่นด้วยมรดกทางวัฒนธรรมด้านการเรียนการสอนชั้นเลิศ และการให้การศึกษาระดับมืออาชีพที่สืบทอดมากว่า 150 ปี มีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมโยงกับการจ้างงานอย่างใกล้ชิด เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาทุกคนของ UWL ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเชื่อมต่อกับอาชีพต่างๆ ที่ท้าทายและให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

ตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของสหราชอาณาจักร ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นวิชาชีพของพวกเขาโดยเฉพาะ จุดมุ่งหมายสำคัญของมหาวิทยาลัย คือการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาของเรามีทั้งความรู้ด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้เลือกไว้ เพราะเราคือ The Career University

University of West London เป็นแหล่งรวมหลักสูตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์ สื่อ การออกแบบ การโรงแรมและการท่องเที่ยว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กฏหมาย อาชญวิทยา การดนตรี และการดูแลสุขภาพ เป็นต้น

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต

มหาวิทยาลัย West London ตั้งอยู่ในแถบตะวันตกของลอนดอน ซึ่งถือเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร เป็นรู้จักกันดีในชื่อของย่าน ‘The Golden Mile’ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยใช้เวลาเพียง 20 นาทีสำหรับการเดินทางโดยรถไฟใต้ดินเข้าสู่ลอนดอน หรือสนามบิน Heathrow

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • อันดับที่ 83 ใน Times University Guide 2019
 • อันดับที่ 50 ใน The Guardian University Guide 2019
 • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน50อันดับแรกของโลก
 • ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในลอนดอน
 • ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปี2018
 • มหาวิทยาลัยชั้นนำในลอนดอนจากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

UWL เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ในลอนดอนที่ได้รับการจัดอันดับด้านการจ้างงาน หรือ employability ในระดับสูง โดย 97% ของบัณฑิตที่จบการศึกษาของ UWL มีงานทำทันทีหลังเรียนจบภายในระยะเวลา 6 เดือน 

รางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับ

 • The Times / Sunday Times Good University Guide 2018
 • National Student Survey (NSS) 2017

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • มหาวิทยาลัย West London เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยประกอบไปด้วยสาขาวิชาต่างๆดังนี้:
 • วิทยาลัยดนตรี London
 • คณะวิชาภาพยนตร์ สื่อและศิลปะการออกแบบ London
 • คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยการพยาบาล การผดุงครรภ์และการดูแลสุขภาพ
 • คณะวิชาธุรกิจ Claude Littner
 • คณะวิชากฏหมายและอาชญวิทยา
 • วิทยาลัยการให้บริการและการท่องเที่ยว London Geller
 • คณะวิชาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

University of West London เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษระยะเวลา 8 และ 12 สัปดาห์สำหรับนักศึกษานานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

 

สนใจสมัครเรียนต่อ University of West London เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านบน หรือติดต่อเรา คลิก

Go to top