บริการโทรกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Ulster (London and Birmingham campuses)

  • Profile
  • Course
  • Scholarships
  • Pre-Sessional
  • Testimonial
  • Accommodation
  • Video
  • Special Event

University of Ulster (London and Birmingham campuses):

Our courses are informed by the latest research and our close links with major employers so as to focus on knowledge and skills that are of direct and immediate relevance to businesses and other organisations around the world.

They are taught by a wide range of highly accomplished academics and professionals – people with real-world experience and real talent for inspiring and engaging students from many different countries. They use a truly progressive and flexible mixture of teaching, learning and assessment methods so as to encourage communication, participation and problem-solving and in doing so develop both subject-relevant expertise and transferable skills that will help prepare students for success in the workplace.

Source: University website

Go to top