รับคำปรึกษาฟรี

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Surrey

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

University of Surrey:

มหาวิทยาลัยเซอเรย์ ก่อตั้งปี พ.ศ.2509 (1966) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลกที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัย Surrey มีเป็นหนึ่งในสมาชิกของ University Global Partnership Network (UGPN) ซึ่งเป็นองค์กรที่มหาวิทยาลัยชั้นนำจากนานาประเทศทำงานร่วมกันในประเด็นสำคัญระดับโลก รวมถึงมีสถาบัน Surrey International Institute-DUFE (SII-DUFF) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างมหาวิทยาลัย Surrey และ Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) เมือง Dalian ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยเซอเรย์ มีนักเรียนทั้งหมดกว่า 14,000 คน บุคลากรมากกว่า 2,500 คน รวมถึงศิษย์เก่า Surrey กว่า 95,000 คน

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต

มหาวิทยาลัย Surrey ตั้งอยู่ในเมืองเซอเรย์ มีวิทยาเขต 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต Stag Hill และวิทยาเขต Manor Park

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • อันดับที่ 4 ในสหราชอาณาจักร โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 6 ในสหราชอาณาจักร โดย Times Higher education Student Experience Survey สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 8 ในสหราชอาณาจักร โดย The Complete University Guide สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 8 ในสหราชอาณาจักร โดย National Student Survey สำหรับปี 2557
 • อันดับที่ 9 ในสหราชอาณาจักร โดย Times Higher Education “Table of Tables” สำหรับปี 2558
 • อันดับที่ 11 ในสหราชอาณาจักร โดย The Times and Sunday Times University Guide สำหรับปี 2558

รางวัลที่ได้รับ

 • ได้รับรางวัล Queen’s Anniversary
 • ได้รับรางวัล Guildford Roll of Honour ในปี 2254 – 2557

 

รายชื่อคณะ

มหาวิทยาลัย Surrey มีคณะทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

 • คณะศิลปะและวิทยาศาสตร์มนุษย์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ สังคมวิทยา, จิตวิทยา, รัฐศาสตร์, วรรณกรรมอังกฤษ, ภาษา และศิลปะ
 • คณะบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การโรงแรมและการท่องเที่ยว,นิติศาสตร์, การจัดการและนโยบายการดูแลสุขภาพ และ MBA
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ เคมี วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธาและวิศกรรมสิ่งวดล้อม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, คณิตศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล และฟิสิกส์
 • คณะสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ ชีววิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรที่โดดเด่น

มหาวิทยาลัยเซอเรย์มีชื่อเสียงในด้านบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, กฎหมายทางทะเล และ TESOL

สนใจสมัครเรียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยเซอเรย์ เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านบน หรือติดต่อเรา คลิก

Go to top