รับคำปรึกษาฟรี

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Southampton

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

University of Southampton:

University of Southampton ก่อตั้งปี 1862 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลกที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top 30 ในสหราชอาณาจักรทางด้านเงินเดือนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโดย Sunday Times University Guide ปี 2557 และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยระดับโลกโดย REF ปี 2557 ซึ่ง มหาวิทยาลัย Southampton ได้รับรางวัลทางด้านการวิจัยถึง 24 สาขาในด้านสาขาแพทยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ดนตรี, สังคมวิทยาและนโยบายทางสังคม, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการพยาบาล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Southampton ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group อีกด้วย

มหาวิทยาลัย Southampton มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง อาทิ สถาบัน Maritime Law, ศูนย์ Applied Language Research และ Southampton Statistical Sciences Research Unit เป็นต้น รวมถึงยังทำงานร่วมกับอุตสาหรรมหรือธุรกิจชั้นนำ อาทิ องค์กรสหประชาชาติ (UN), Rolls-Royce, Lloyd’s Register, Office for National Statistics and the European Space Agency เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเซาท์เธมตัน มีนักเรียนทั้งหมดมากกว่า 20,000 คน โดยเป็นนักเรียนระดับปริญญาตรีประมาณ 16,000 คนและระดับปริญญาโทประมาณ 7,000 คน นักเรียนกว่า 84% ได้รับการว่าจ้างงานหลังจากสำเร็จการศึกษาทันที นอกจากนี้ นักเรียนยังพอใจกับหลักสูตรและคุณภาพการสอนของ Southampton โดย NSS อีกด้วย

 

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต

University of Southampton ตั้งอยู่ในเมืองเซาท์เธมตัน เขต South Yorkshire ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีวิทยาเขต วิทยาเขต ดังนี้

 • วิทยาเขต Highfield เป็นวิทยาเขตหลัก ใกล้ตัวเมืองและเดินทางย่างสะดวกสบาย มีอาคารสำคัญ อาทิ อาคาร Life Sciences เป็นอาคารเรียนและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และได้รับรางวัล  Royal Institute of British Architects (RIBA) ในปี 2554 และอาคาร Mountbatten เป็นอาคารเรียน พร้อมห้องแล็บ และได้รับรางวัล RIBA ในปี 2552
 • วิทยาเขต Winchester ตั้งอยู่ที่เมือง Winchester ทางตอนเหนือของเมืองเซาท์เธมตัน และเป็นที่ตั้งของคณะ Winchester Schools of Art (WSA)
 • วิทยาเขต Avenue ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับวิทยาเขต Highfield อาคารที่สำคัญในวิทยาเขตนี้ อาทิ อาคาร Archaeology เป็นอาคารเรียนสำหรับทางโบราณคดี รวมถึงเป็นที่ตั้งของ UK Subject Centre สำหรับ Languages, Linguistics and Area Studies
 • วิทยาเขต Waterfront
 • วิทยาเขต Boldrewood

นอกจากนี้ Southampton ยังมีวิทยาเขตที่ประเทศมาเลเซียด้วย

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • อันดับที่ 14 ในสหราชอาณาจักร โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 14 ในสหราชอาณาจักร โดย The Complete University Guide สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 18 ในสหราชอาณาจักร โดย The Times and Sunday Times University Guide สำหรับปี 2558
 • อันดับที่ 94 ของโลก โดย QS World University Ranking สำหรับปี 2558

 

รางวัลที่ได้รับ

 • ได้รับรางวัล Times Higher Education Awards สำหรับ ICT Initiative แห่งปี 2 ปีซ้อน ในปี 2554 และปี 2555
 • ได้รับรางวัล The Royal Society
 • ได้รับรางวัล Queen’s Anniversary

 

รายชื่อคณะ

มหาวิทยาลัย Southampton มีคณะทั้งหมด 8 คณะ ดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปะ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ คณะ Aeronautics, Astronautics, Computational Engineering, คณะวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมทางทะเลและสิ่งแวดล้อม (Maritime) และวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Sciences) และสถาบันการวิจัยทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน
 • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ Professional Practice in Health Sciences, ศูนย์วิวัฒนาการและความเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ โบราณคดี, วรรณกรรมอังกฤษ, ภาพยนตร์, ประวัติศาสตร์, ดนตรี และปรัชญา
 • คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ วิทยาศาสตร์ด้านมะเร็ง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสุขภาพ การรักาษาและวิทยาศาสตร์เชิงปฎิบัติ (Clinical and Experimental Science) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิทยาศาสตร์เชิงประชากร (Primary Care and Population Sciences), การศึกษาทางด้านการแพทย์ (Medical Education)
 • คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ ชีววิทยาศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์ทะเลและโลก, National Oceanography Centre Southampton
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสรตร์เชิงฟิสิกส์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์, ศูนย์วิจัย Optoelectronics ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มนุษย์ (Social and Human Sciences) ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ Southampton Education School, ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์, จิตวิทยา และสังคมศาสตร์

 

หลักสูตรที่โดดเด่น

มหาวิทยาลัยเซาท์เธมตันมีชื่อเสียงในด้านบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, กฎหมายทางทะเล และ TESOL

 

สนใจเรียนต่อ University of Southampton ติดต่อ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยฟรี เพียงกรอกฟอร์มด้านบนเพื่อให้พี่ๆ ติดต่อกลับ หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านคุณ คลิก

Go to top