รับคำปรึกษาฟรี

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Southampton

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

University of Southampton:

University of Southampton ก่อตั้งปี 1862 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลกที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top 30 ในสหราชอาณาจักรทางด้านเงินเดือนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาโดย Sunday Times University Guide ปี 2014 และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยระดับโลกโดย REF ปี 2014 ซึ่ง มหาวิทยาลัย Southampton ได้รับรางวัลทางด้านการวิจัยถึง 24 สาขาในด้านสาขาแพทยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ดนตรี, สังคมวิทยาและนโยบายทางสังคม, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการพยาบาล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Southampton ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group อีกด้วย

มหาวิทยาลัย Southampton มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง อาทิ สถาบัน Maritime Law, ศูนย์ Applied Language Research และ Southampton Statistical Sciences Research Unit เป็นต้น รวมถึงยังทำงานร่วมกับอุตสาหรรมหรือธุรกิจชั้นนำ อาทิ องค์กรสหประชาชาติ (UN), Rolls-Royce, Lloyd’s Register, Office for National Statistics and the European Space Agency เป็นต้น อีกทั้งยังเป็น founding partner ของ SETSquared ที่ทำให้มหาวิทยาลัยนี้ได้เป็นอันดับ 1 ของการเป็น university-based business incubator ของโลก โดย UBI Global

มหาวิทยาลัยเซาท์เธมตัน มีนักเรียนทั้งหมดมากกว่า 24,600 คน โดยเป็นนักเรียนระดับปริญญาตรีประมาณ 17,100 คนและระดับปริญญาโทประมาณ 7,500 คน นักเรียนกว่า 84% ได้รับการว่าจ้างงานหลังจากสำเร็จการศึกษาทันที นอกจากนี้ นักเรียนยังพอใจกับหลักสูตรและคุณภาพการสอนของ Southampton โดย NSS อีกด้วย สาขาวิชาที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Southampton คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, กฎหมายทางทะเล และ TESOL

 

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต

University of Southampton ตั้งอยู่ในเมืองเซาท์เธมตัน เขต South Yorkshire ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีวิทยาเขต วิทยาเขต ดังนี้

Highfield Campus เป็นวิทยาเขตหลัก ใกล้ตัวเมืองและเดินทางย่างสะดวกสบาย มีอาคารสำคัญ อาทิ อาคาร Life Sciences เป็นอาคารเรียนและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และได้รับรางวัล  Royal Institute of British Architects (RIBA) ในปี 2011 และอาคาร Mountbatten เป็นอาคารเรียน พร้อมห้องแล็บ และได้รับรางวัล RIBA ในปี 2009

Winchester, School of Art ตั้งอยู่ที่เมือง Winchester ทางตอนเหนือของเมืองเซาท์เธมตัน และเป็นที่ตั้งของคณะ Winchester Schools of Art (WSA)

Avenue Campus ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับวิทยาเขต Highfield อาคารที่สำคัญในวิทยาเขตนี้ อาทิ อาคาร Archaeology เป็นอาคารเรียนสำหรับทางโบราณคดี รวมถึงเป็นที่ตั้งของ UK Subject Centre สำหรับ Languages, Linguistics and Area Studies

Waterfront Campus ด้วยตำแหน่งสถานที่ตั้งของวิทยาเขตนี้ ทำให้ที่นี่มุ่งเน้นการสอนและค้นคว้าวิจัยที่เป็น world-leading ด้านชีววิทยาทางทะเลและธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ชื่อว่า The National Oceanography Centre Southampton (NOCS)

Boldrewood Innovation Campus วิทยาเขตนี้รวมสาขาวิชาที่พัฒนานวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ Engineering และอาคารเรียนต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในนักศึกษาในสายวิชานี้ได้ใช้งาน และทำงานได้อย่างเต็มที่ เป็นวิทยาเขตน้องใหม่ที่อยู่ไม่ห่างจากวิทยาเขตหลักมากนัก 

นอกจากนี้ Southampton ยังมีวิทยาเขตที่ประเทศมาเลเซียด้วย

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • GLOBAL #1 Business Incubator โดย UBI Global
 • 11th โดย Times Higher Education’s ด้วยการเป็น (THE) ‘Golden Age’ Universities ปี 2018
 • 10th ในสหราชอาณาจักร โดย CWTS Leiden Ranking สำหรับปี 2019
 • 17th ในสหราชอาณาจักร โดย QS World University Rankings สำหรับปี 2019
 • 18th ในสหราชอาณาจักร โดย The Times and Sunday Times University Guide สำหรับปี 2019
 • 18th ในสหราชอาณาจักร โดย Times Higher Education สำหรับปี 2019
 • 20th ในสหราชอาณาจักร โดย The Complete University Guide สำหรับปี 2020
 • 23th ในสหราชอาณาจักร โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2019
 • Top 100 ของโลก โดย QS World University Ranking สำหรับปี 2019
 • 1st ด้าน Aural & Oral Sciencesโดย The Complete University Guide สำหรับปี 2020
 • 1st ด้าน Physiotherapy and Occupational Therapy โดย The Complete University Guide สำหรับปี 2020
 • 2nd ด้าน Electronic & Electrical Engineering โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2019
 • 2nd ด้าน Education โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2019
 • 3rd ด้าน Marketing โดย The Complete University Guide สำหรับปี 2020
 • 4th ด้าน Civil Engineering โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2019
 • 5th ด้าน Media & Film โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2019
 • 7th ด้าน Art โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2019
 • 8th ด้าน Computer Science โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2019
 • 10th ด้าน Earth & Marine Science โดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2019
 • 10th ด้าน Communication & Media โดย The Complete University Guide สำหรับปี 2020

 

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัล Times Higher Education Awards สำหรับ ICT Initiative แห่งปี 2 ปีซ้อน ในปี 2011 และปี 2012
 • Silver Award จาก Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF)
 • รางวัล The Royal Society จากบุคลากรที่ได้สร้างผลงาน Outstanding contributions to Science
 • กวาดรางวัล 3 ปีซ้อน Winner of the Queen’s Anniversary Prize for Further and Higher Education

 

รายชื่อคณะ

มหาวิทยาลัย Southampton มีคณะทั้งหมด 8 คณะ ดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปะ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ คณะ Aeronautics, Astronautics, Computational Engineering, คณะวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมทางทะเลและสิ่งแวดล้อม (Maritime) และวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Sciences) และสถาบันการวิจัยทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน
 • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ Professional Practice in Health Sciences, ศูนย์วิวัฒนาการและความเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ โบราณคดี, วรรณกรรมอังกฤษ, ภาพยนตร์, ประวัติศาสตร์, ดนตรี และปรัชญา
 • คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ วิทยาศาสตร์ด้านมะเร็ง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสุขภาพ การรักาษาและวิทยาศาสตร์เชิงปฎิบัติ (Clinical and Experimental Science) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิทยาศาสตร์เชิงประชากร (Primary Care and Population Sciences), การศึกษาทางด้านการแพทย์ (Medical Education)
 • คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ ชีววิทยาศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์ทะเลและโลก, National Oceanography Centre Southampton
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสรตร์เชิงฟิสิกส์ ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์, ศูนย์วิจัย Optoelectronics ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มนุษย์ (Social and Human Sciences) ประกอบด้วยสาขา ดังนี้ Southampton Education School, ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์, จิตวิทยา และสังคมศาสตร์

 

สนใจเรียนต่อ University of Southampton ติดต่อ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยฟรี เพียงกรอกฟอร์มด้านบนเพื่อให้พี่ๆ ติดต่อกลับ หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านคุณ คลิก

Go to top