บริการโทรกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Roehampton

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

University of Roehampton:

University of Roehampton

แต่เดิมเป็นวิทยาลัยการฝึกอบรมครู 4 วิทยาลัย นั่นคือ Digby Stuart, Froebel, Southlands และ Whitelands จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัวในปี 2547 อย่างไรก็ตามวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งนั้นยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ และเปิดให้นักเรียนทุกคนได้เป็นเข้าเรียนในหนึ่งวิทยาลัยเหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งสถานที่เรียนและสถานที่พักอาศัยด้วย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีนักเรียนกว่า 10,000 คน ซึ่งมาจากมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก และเริ่มเปิดหลักสูตรออนไลน์ด้านบริหารธุรกิจและการแพทย์ด้วย

มหาวิทยาลัยโรแฮมตัน ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการในสหราชอาณาจักร และมีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ด้วย

 

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต: London- Zone3

Highlight

 • #66 – the Complete University Guide, 2016
 • #69 -the Times University Guide, 2020
 • #103 -the Guardian University Guide, 2020

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • อันดับที่ 67 ของสหราชอาณาจักร โดย The Times University Guide ปี 2561
 • อันดับที่ 93 ของสหราชอาณาจักร โดย The Guardian University League Table ปี 2561
 • อันดับที่ 69 ของสหราชอาณาจักร โดย Complete University Guide ปี 2561

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะการแสดงและดราม่า
 • คณะการศึกษา
 • คณะการเขียนวรรณกรรมอังกฤษและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
 • คณะมีเดีย วัฒนธรรมและภาษา
 • คณะจิตวิทยา Psychology
 • คณะสังคมศาสตร์

Why (University of Roehampton)

 • หลักสูตรที่โดดเด่น

เนื่องจาก University of Roehampton มีหลักสูตรการฝึกอบรมครูมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้หลักสูตรนี้ที่ชื่อเสียงและโดดเด่นมากสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยก็มีชื่อเสียงทางด้านการเต้น ดราม่า และมานุษยวิทยาชีวภาพ

 

สนใจเรียนต่อ University of Roehampton ติดต่อ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยฟรี

Go to top