รับคำปรึกษาฟรี

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Portsmouth

  • Profile
  • Course
  • Scholarships
  • Pre-Sessional
  • Testimonial
  • Accommodation
  • Video
  • Special Event

University of Portsmouth:

Supavis (เอิ๊บ)

1) สาเหตุที่เลือกไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร :
ได้ประสบการณ์ด้านภาษาและได้มุมมองใหม่กว้างขึ้น

Read more

Pakawadee (Pair)

1) สาเหตุที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษ :
ชอบอากาศที่ประเทศอังกฤษ

Read more

Thiratarn (Kaow)

1) สาเหตุที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษ :
ต้องการเปลี่ยนแปลงสายงาน

Read more

Krittin (เชน)

สาเหตุที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษ :
เพื่อต่อยอดความรู้ด้านบริหารและฝึกภาษา เพื่อกลับมาทำงานในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้ไปศึกษาวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษครับ

Read more
Go to top