ลงทะเบียนรับข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย University of Hull

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

University of Hull:

University of Hull ก่อตั้งโดย King George VI เมื่อปี พ.ศ.2470 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและคงคุณภาพการศึกษามานานกว่า 90 ปี ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 16,000 คน   นอกจากมาตรฐานการศึกษาและงานวิจัยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยยังมีการร่วมมือกับหลายๆ องค์กรเพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีโครงการเกี่ยวกับ Medical School ที่ร่วมมือกับ University of York ที่ได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ   

University of Hull ตั้งอยู่ที่เมือง Hull เมืองขนาดเล็กที่เปี่ยมไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งเทศกาล, การแสดงงานศิลปะ, คอนเสิร์ต, รวมไปถึงเป็นสถานที่ตั้งของหลายบริษัทผลิตภาพยนต์   และในปี 2017 ได้รับการขนานนามให้เป็น The UK’s City of Culture

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • อันดับ 59 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร จาก The Times Higher Education ปี 2017
 • อันดับ 68 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร จาก The Complete University Guide ปี 2017
 • 1 ใน 10 สาขา East & South Asian Studies จาก The Complete University Guide ปี 2017
 • 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีอัตราการจ้างงานมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

 

รายชื่อคณะ

 • Arts and humanities
 • Business
 • Education
 • Health
 • The sciences
 • The social sciences

 

สนใจสมัครเรียนเรียนต่อ University of Hull เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านบน หรือติดต่อเรา คลิก

 

 

Title Course Name Link
BSc (Hons) Zoology Click
BA Hons Youth Work and Community Development Click
MA Women's and Gender Studies (GEMMA) Click
MSc Wireless Systems and Logistics Technology Click
MSc Wireless Systems Click
BA Hons War and Security Studies Click
BA Hons Two Modern Languages with Translation Studies Click
BA Hons Two Modern Languages with Marketing Click
BA Hons Two Modern Languages with Management Click
BA Hons Two Modern Languages with Business Click
MSc Translational Oncology Click
MA Translation Studies with TESOL Click
MA Translation Studies Click
BSc (Hons) Theoretical Physics Click
MA Theology Click
MBA The Hull MBA Click
MA TESOL with Translation Studies Click
MA TESOL Click
BSc (Hons) Supply Chain Management Click
MA Strategy and International Security Click
MSc Strategic Brand Management Click
BSc (Hons) Sports Coaching and Performance Click
BSc (Hons) Sport Rehabilitation Click
BSc (Hons) Sport and Exercise Nutrition Click
BA Hons Spanish with Translation Studies Click
BA Hons Spanish with Marketing Click
BA Hons Spanish with Management Click
BA Hons Spanish with Business Click
BA Hons Spanish and Philosophy Click
BA Hons Spanish and History Click
BA Hons Spanish and Film Studies Click
BA Hons Spanish and English Click
BA Hons Spanish and American Studies Click
BA Hons Spanish Click
BA Hons Sociology and Anthropology with Gender Studies Click
BA Hons Sociology Click
BA Hons Social Work Click
MA Social Work Click
BSc (Hons) Safety and Environmental Management (with NEBOSH) Click
MSc Renewable Energy Click
BA Hons Religion and Social Change Click
BA Hons Religion and Politics Click
BA Hons Religion and Film Studies Click
BSc (Hons) Psychology with Criminology Click
BSc (Hons) Psychology Click
BA Hons Primary Teaching Click
BA Hons Politics, Philosophy and Law Click
BA Hons Politics, Philosophy and Economics Click
BA Hons Politics and International Relations Click
BA Hons Politics and History Click
BA Hons Politics Click
BSc (Hons) Physics with Astrophysics Click
BSc (Hons) Physics Click
BSc (Hons) Physical Geography Click
BA Hons Philosophy with Creative Writing Click
BA Hons Philosophy and Sociology Click
BA Hons Philosophy and Religion Click
BA Hons Philosophy and Politics Click
BA Hons Philosophy and Film Studies Click
BA Hons Philosophy and American Studies Click
BA Hons Philosophy Click
BSc (Hons) Philosophy Click
MSc Petroleum, Oil and Gas: Chemical Engineering Technologies Click
MSc Petroleum, Oil and Gas: Chemical Engineering Management Click
MA Pedagogy and Practice Click
Mmus Pathways: Musicology, Composition, Performance Click
BSc (Hons) Operating Department Practice Click
MSc Occupational Health, Safety and Environmental Management (in partnership with NEBOSH) Click
MSc Occupational Health and Safety Management (in partnership with NEBOSH) Click
BSc (Hons) Nursing Studies Click
BSc (Hons) Nursing (Mental Health) Click
BSc (Hons) Nursing (Learning Disability) Click
BSc (Hons) Nursing (Child) Click
BSc (Hons) Nursing (Adult) Click
MSc NET in Financial Systems Development Click
MSc NET Distributed Systems Development Click
BA Hons Music and Theatre Click
BA Hons Music and Spanish Click
BA Hons Music and Italian Click
BA Hons Music and German Click
BA Hons Music and French Click
BA Hons Music and Film Studies Click
BA Hons Music (Popular) Click
BA Hons Music (Jazz) Click
BA Hons Music Click
Bmus Music Click
MSc Money, Banking and Finance Click
MSc Molecular Medicine Click
BA Hons Modern Language Studies Click
BSc (Hons) Midwifery Click
MSc Medical Engineering Click
BA Hons Media and Screen Studies Click
BEng Mechanical Engineering and Manufacturing Click
BEng Mechanical Engineering Click
MSc Mechanical Engineering Click
BEng Mechanical and Medical Engineering Click
MEng Mechanical and Energy Engineering Click
BEng Mechanical and Automotive Engineering Click
BSc (Hons) Mathematics Click
MEd Master of Education Click
MSc Marketing Management Click
BA Hons Marketing and Supply Chain Management Click
BA Hons Marketing and Financial Management Click
BA Hons Marketing and Business Economics Click
BA Hons Marketing and Accounting Click
BA Hons Marketing Click
BSc (Hons) Marine Biology Click
BA Hons Management and Supply Chain Management Click
BA Hons Management and Marketing Click
BA Hons Management and Financial Management Click
BA Hons Management and Business Economics Click
BA Hons Management and Business Click
BA Hons Management and Accounting Click
Mbus Management Click
MSc Logistics and Supply Chain Management Click
MEd Leadership and Learning Click
LLB Law with Politics Click
LLB Law with Philosophy Click
LLB Law with Criminology Click
LLB Law with Business Click
LLB Law Senior Status Click
LLB Law and Legislative Studies Click
LLB Law Click
BA Hons Italian with Translation Studies Click
BA Hons Italian with Marketing Click
BA Hons Italian with Management Click
BA Hons Italian with Business Click
BA Hons Italian Studies Click
BA Hons Italian and Spanish Click
BA Hons Italian and Religion Click
BA Hons Italian and Philosophy Click
BA Hons Italian and History Click
BA Hons Italian and Film Studies Click
BA Hons Italian and English Click
BA Hons Italian and American Studies Click
MA International Politics Click
MA International Law and Politics Click
LLB International Law Click
LLM International Law Click
LLM International Business Law Click
BA Hons International Business (1 year top-up) Click
BA Hons International Business Click
MSc International Business Click
MEd Inclusive Education Click
MSc Human Resource Management Click
BA Hons Human Geography Click
BA Hons History with Economics Click
BA Hons History and Religion Click
BA Hons History and Film Studies Click
BA Hons History and Archaeology Click
BA Hons History Click
MA History Click
BA Hons Hispanic Studies and Religion Click
BSc (Hons) Healthcare Science (Life Science) Click
MSc Health Studies Click
MSc Health Psychology Click
MA Globalisation and Governance Click
MA Global Political Economy Click
MA Global Communications and International Politics Click
BA Hons German with Translation Studies Click
BA Hons German with Marketing Click
BA Hons German with Management Click
BA Hons German with Business Click
BA Hons German and Spanish Click
BA Hons German and Religion Click
BA Hons German and Philosophy Click
BA Hons German and Italian Click
BA Hons German and History Click
BA Hons German and Film Studies Click
BA Hons German and English Click
BA Hons German and American Studies Click
BA Hons German Click
BSc (Hons) Geology with Physical Geography Click
BA Hons Geography Click
BSc (Hons) Geography Click
MSc Games Programming Click
BA Hons Game and Entertainment Design Click
BA Hons French with Translation Studies Click
BA Hons French with Marketing Click
BA Hons French with Management Click
BA Hons French with Business Click
BA Hons French and Spanish Click
BA Hons French and Religion Click
BA Hons French and Philosophy Click
BA Hons French and Italian Click
BA Hons French and History Click
BA Hons French and German Click
BA Hons French and Film Studies Click
BA Hons French and English Click
BA Hons French and American Studies Click
BA Hons French Click
Forensic Science (Criminology with) Click
BSc (Hons) Financial Management and Supply Chain Management Click
BSc (Hons) Financial Management Click
MSc Financial Management Click
MSc Finance and Investment Click
BA Hons Film Studies Click
MA European Union Governance Click
MSc Environmental Management (in partnership with NEBOSH) Click
BA Hons English with Law Click
BA Hons English with History of Art Click
BA Hons English Language and Literature Click
BA Hons English and Religion Click
BA Hons English and Philosophy Click
BA Hons English and Music Click
BA Hons English and History Click
BA Hons English and Film Studies Click
BA Hons English and American Literature and Culture Click
MA English (Taught) Click
MSc Embedded Systems Click
BEng Electronic Engineering Click
MSc Electronic Engineering Click
MEng Electrical, Electronic and Energy Engineering Click
MEng Electrical and Electronic Engineering Click
BA Hons Education, Philosophy and Religion Click
BA Hons Education Studies with TESOL Click
BA Hons Education Studies with Social Inclusion and Special Needs Click
BA Hons Education Studies Click
BSc (Hons) Economics with Mathematics Click
BSc(Econ) Economics Click
BSc (Hons) Ecology and Environment Click
BA Hons Early Childhood Studies (Early Years Teacher) Click
BA Hons Early Childhood Studies Click
MEd Early Childhood Studies Click
BA Hons Drama and Theatre Practice Click
BA Hons Drama and Spanish Click
BA Hons Drama and Music Click
BA Hons Drama and Italian Click
BA Hons Drama and German Click
BA Hons Drama and French Click
BA Hons Drama and Film Studies Click
BA Hons Drama and English Click
MA Digital Media Click
MEd Digital Education Click
BA Hons Digital Design Click
BA Hons Criminology with Psychology Click
Criminology with Forensic Science Click
BA Hons Criminology and Sociology Click
BA Hons Criminology Click
BA Hons Creative Writing and Religion Click
BA Hons Creative Writing and Philosophy Click
BA Hons Creative Writing and English Click
BA Hons Creative Writing and American Studies Click
BA Hons Creative Music Technology Click
BEng Control and Instrumentation Engineering Click
BSc (Hons) Computing Click
MSc Computer Systems Engineering Click
BSc (Hons) Computer Science for Games Development Click
BSc (Hons) Computer Science (Software Engineering) Click
BSc (Hons) Computer Science (Embedded Systems) Click
Bsc (Hons) Computer Science Click
MSc Computer Science Click
MSc Computer Graphics Programming Click
BA Hons Combined Languages Click
MSc Clinical Exercise Physiology Click
MSc Clinical Applications of Psychology Click
MA Civilisation, Terrorism and Dissent Click
BA Hons Chinese, Politics and International Studies Click
BA Hons Chinese Studies with Translation Studies Click
BA Hons Chinese Studies with Marketing Click
BA Hons Chinese Studies with Management Click
BA Hons Chinese Studies with Business Click
BA Hons Chinese Studies Click
BA Hons Chinese and Spanish Click
BA Hons Chinese and Italian Click
BA Hons Chinese and History Click
BA Hons Chinese and German Click
BA Hons Chinese and French Click
BA Hons Chinese and Film Studies Click
BA Hons Chinese and English Click
BA Hons Chinese and American Studies Click
BA Hons Children's Inter-Professional Studies Click
BA Hons Childhood Education and Care (1 year top-up) Click
BSc (Hons) Chemistry (Forensic and Analytical Science) Click
BSc (Hons) Chemistry Click
BEng Chemical Engineering Click
MEng Chemical and Energy Engineering Click
MSc Cardiovascular Rehabilitation Click
MSc Cancer Imaging Click
MSc Business Management (with Internship) Click
MSc Business Management Click
BA Hons Business Economics and Supply Chain Management Click
BA Hons Business Economics and Financial Management Click
BA Hons Business Economics Click
BA Hons Business and Supply Chain Management Click
BA Hons Business and Marketing Click
BA Hons Business and Management Click
BA Hons Business and Financial Management Click
BA Hons Business and Business Economics Click
BA Hons Business and Accounting Click
BA Hons Business Click
BA Hons British Politics and Legislative Studies Click
BSc (Hons) Biomedical Science Click
MSc Biomedical Science Click
BSc (Hons) Biology with Ecology Click
BSc (Hons) Biology Click
BSc (Hons) Biochemistry Click
MSc Automatic Control Click
BSc (Hons) Applied Sport Science for Performance Click
MSc Applied Social Research Click
BSc (Hons) Applied Exercise Science for Health Click
MA Applied Ethics Click
BA Hons Applied English Language Studies Click
MSc Analytical and Forensic Chemistry Click
BA Hons American Studies and History Click
BA Hons American Studies and Film Studies Click
BA Hons American Studies and English Click
BA Hons American Studies Click
MSc Advertising and Marketing Click
BSc (Hons) Accounting and Supply Chain Management Click
BSc (Hons) Accounting and Financial Management Click
MSc Accounting and Finance Click
BSc (Hons) Accounting and Business Economic Click
BA Hons Accounting (Marketing and Accounting) Click
BA Hons Accounting (Mangement and Accounting) Click
BSc (Hon) Accounting Click
MA (Taught) in Drama and Theatre Practice* Click
MSc (Econ) Economics and Business Click
Entry Requirement Length Prices (£) Link
For students with unconditional offers 4 weeks refresher co 1,200 Click
For students who are very close to the level of English that need for entering the chosen programme of study 4 weeks 1,200 Click
- 8 weeks 2,400 Click

Go to top