รับคำปรึกษาฟรี

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย SOAS University of London

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

SOAS University of London:

มหาวิทยาลัยบูรพศึกษาและการศึกษาแอฟริกา (School of Oriental & African Studies) เรียกสั้นๆ ว่า SOAS (โซแอส) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยลอนดอนที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาเฉพาะด้านในบรรดาประเทศทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปตะวันออกกลาง โดยสาขา อาทิ  ศิลปะ มนุษยชน ภาษา วัฒนธรรม กฎหมาย และสังคมวิทยา ล้วนเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทวีปเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ มากกว่า 40% ของคอร์สเรียนระดับปริญญาตรี ผู้เรียนสามารถเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ในเอเชียและแอฟริกาเป็นระยะเวลา 1 ปีได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยโซแอสก่อตั้งขึ้นในปี 2459 ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 5,000 คนที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีและโท โดยมีนักเรียนต่างชาติถึง 38% ของนักเรียนที่เข้าเรียน

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยโซแอสตั้งอยู่ในเมือง Bloomsbury ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน การคมนาคมสะดวกสบาย สถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดคือ สถานี Russell Square และยังใกล้กับ The West End ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ British Museum โดยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ไม่กี่นาที

นักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยลอนดอนจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนและการใช้ชีวิต ได้พบปะกับเพื่อนๆ จากหลากหลายประเทศ หลากหลายวัฒนธรรม นอกจากนี้ ลอนดอนยังเป็นผู้นำการตลาดด้านการเงินในสหภาพยุโรปและเป็นเมืองใจกลางสำหรับทางรัฐบาลและกฎหมายของประเทศอังกฤษ

การจัดลำดับ

 • อันดับที่ 31 ของสหราชอาณาจักรโดย The Times University Guide สำหรับปี 2558
 • อันดับที่ 26 ของสหราชอาณาจักรโดย The Guardian University League Table สำหรับปี 2559
 • อันดับที่ 43 ของสหราชอาณาจักรโดย The Complete University Guide สำหรับปี 2559

รายชื่อคณะ

 • คณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมของแอฟริกา
 • คณะมนุษยชนและสังคมวิทยา
 • คณะศิลปะ (School of Arts)
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมของจีนและภายในทวีปเอเชีย
 • คณะการศึกษาการพัฒนา
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะการเงินและการจัดการ
 • คณะประวัติศาสตร์
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเกาหลี
 • ศูนย์ภาษา
 • คณะนิติศาสตร์ (School of Law)
 • คณะภาษาศาสตร์
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมของตะวันออกกลาง
 • คณะรัฐศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศ
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมของทวีปเอเชียใต้
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมของตะวันออกเฉียงใต้
 • คณะการศึกษาศาสนา

สาขาวิชาที่โดดเด่น

มหาวิทยาลัยโซแอส มีหลักสูตรที่เป็นที่นิยมของกลุ่มนักเรียนไทย อาทิ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยชน, ความขัดแย้งและความยุติธรรม (LLM in Human Rights, Conflict & Justice), หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศและกฏหมายการค้าเปรียบเทียบ โลกาภิวัฒน์และการพัฒนา (LLM in International & Comparative Commercial Law, Globalisation & Development) และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

Go to top