บริการโทรกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Leeds Arts University

  • Profile
  • Course
  • Scholarships
  • Pre-Sessional
  • Testimonial
  • Accommodation
  • Video
  • Special Event

Leeds Arts University:

เป็นระยะเวลากว่า 170 ปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยลีดส์อาร์ต Leeds Arts University ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะในประเทศอังกฤษ โดยเป็นผู้บุกเบิกแนวทางใหม่ๆ ในการสอนและการวางโครงสร้างวุฒิการศึกษา

ในปี ค.ศ. 1846 สถาบันกลศาสตร์แห่งลีดส์ (Leeds Mechanics’ Institute) ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรการวาดภาพ ได้ผนวกเข้ากับสถาบันวรรณคดี (Literary Institute) กลายมาเป็นสถาบันศิลปะแห่งลีดส์ (Leeds School of Art) ต่อมาในปี 1903 สถาบันได้ย้ายมายังอาคารบนถนนเวอร์นอนสตรีทของเราในปัจจุบัน อาคารหลังนี้มีการออกแบบที่แหวกแนว โดยสะท้อนให้เห็นถึงลายเส้นที่คมชัดอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวด้านศิลปะและหัตถกรรม (Art & Craft Movement)

กระเบื้องโมเสคอันงดงามตระการตาที่เมอร์เรียน เซ็นเตอร์ (Merrion Centre) ผลงานของ Eric Taylor (1909 – 1999) ศิลปินและอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะแห่งลีดส์ (Leeds College of Art: 1956-1970) ได้รับการติดตั้งไว้ ณ อาคารเบลนไฮม์ วอล์ค (Blenheim Walk) มหาวิทยาลัยลีดส์อาร์ต

หลังสิ้นสุดสงครามโลก อดีตผู้ปฏิบัติงานในกองทัพก็ได้กลับมาศึกษาที่วิทยาลัยกันอย่างล้นหลาม Henry Moore และ Barbara Hepworth (เข้าเรียนในปี 1919 และ 1920 ตามลำดับ) เป็นนักศึกษาในยุคดังกล่าว

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1920 สถาบันศิลปะก็เป็นที่รู้จักกันในนามวิทยาลัยศิลปะแห่งลีดส์ และนับจนถึงปี 1946 มีอดีตนักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันศิลปะ ในขณะที่ชื่อเสียงของเรากว้างไกลยิ่งขึ้น ก็มีการจัดตั้งคณะด้านการออกแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงเครื่องตกแต่งบ้าน การออกแบบกราฟฟิกและภาพพิมพ์ มีการสร้างโรงผลิตเครื่องปั้นดินเผาและศูนย์ปฏิบัติงานใหม่ๆ และในปี 1959 ก็มีการสร้างห้องสมุดแห่งใหม่ขึ้น

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 จนถึงทศวรรษที่ 1970 ได้มีการประเมินการศึกษาด้านศิลปะในประเทศอังกฤษใหม่ โดยยึดแนวความคิดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นที่ลีดส์เป็นส่วนใหญ่ ที่นี่ ทีมศิลปินผู้สร้างสรรค์งานกลุ่มใหญ่ได้ก่อตั้งหลักสูตรการออกแบบขั้นพื้นฐานขึ้น ในขณะนั้น นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาความสามารถด้านการวิจารณ์และความเข้าใจในเชิงสร้างสรรค์

ในช่วงเวลาดังกล่าว โปรแกรมเกรโกรี เฟลโลว์ชิพ (Gregory Fellowship) ซึ่งริเริ่มขึ้นใหม่ที่มหาวิทยาลัยลีดส์ได้ดึงดูดศิลปินผู้สร้างสรรค์งานจำนวนมากมายังลีดส์ โดยศิลปินหลายๆ คนได้มาช่วยงานที่วิทยาลัย

ในปี 1960 เราเริ่มเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ซึ่งสนับสนุนวิธีการที่เปิดกว้าง มีความสร้างสรรค์และยืดหยุ่น ซึ่งนำไปสู่ระบบการศึกษาด้านศิลปะแบบใหม่ที่ลีดส์ และต่อมาได้แพร่หลายไปทั่วประเทศ

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 อาคารเบลนไฮม์ วอล์คของเราได้ถูกสร้างขึ้น

ล่าสุดในปี 2017 สถาบันได้รับการยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยลีดส์อาร์ต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะแห่งเดียวในตอนเหนือของประเทศอังกฤษ

การปรับปรุงพัฒนาและการก่อสร้างใหม่ๆ ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคนของเรา

 

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Go to top