บริการโทรกลับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Birmingham City University (BCU)

 • Profile
 • Course
 • Scholarships
 • Pre-Sessional
 • Testimonial
 • Accommodation
 • Video
 • Special Event

Birmingham City University (BCU):

Birmingham City University   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992   มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญ วิชาชีพหลากหลายสาขา ส่งผลให้การเรียนการสอนที่นี่โดดเด่นด้านการนำข้อมูลความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลโดยตรงมาเชื่อมโยงให้เข้ากับเนื้อหาหลักสูตรและถ่ายทอดสู่นักศึกษา

มหาวิทยาลัย Birmingham City เชี่ยวชาญการสอนในหลายสาขา ที่นี่เปิดโอกาสหลากหลายในสาขาการจัดการ และการพัฒนาสายอาชีพ สำหรับผู้ที่ยังมีประสบการณ์การทำงานระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง โดยผู้สอนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานและนำประสบการณ์จากการทำงานเหล่านั้นมาเชื่อมโยงกับการสอนในภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและประยุกต์ทักษะต่างๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมกับการโลกแห่งการทำงานในยุคปัจจุบัน

นอกจากสถาบันมุ่งมั่นที่ จะสอนนักศึกษาไปสู่เส้นทางการทำงานแบบมืออาชีพ และสร้างสรรค์แล้ว ขณะเดียวกัน Birmingham City เป็นฐานพัฒนางานวิจัยที่มีศูนย์วิจัยมากมาย จากผลการประเมินคุณภาพการวิจัยในสหราชอาณาจักร (RAE UK) ปี 2008 ศูนย์วิจัยของที่นี่หลายศูนย์ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการวิจัย ซึ่งศูนย์วิจัยเหล่านี้ มีผลงานวิจัยชั้นนำระดับโลก รวมทั้งโครงงานในด้านนวัตกรรมและทักษะวิชาการ ครอบคลุมหลายสาขาทั้ง ศิลปกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ ธุรกิจ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 24,000 คน  ถือเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร    

 

ทำเลที่ตั้งและวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Birmingham ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร   เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของเขตตอนกลางฝั่งตะวันตก (West Midlands) ที่มีชีวิตชีวา

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

 • 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร จาก The Complete University Guide ปี 2017
 • 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สาขา Art&Design จาก The Complete University Guide ปี 2017
 • อันดับ 1 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในยุโรป ด้าน Jewellery จาก Goldsmith Awards ปี 2017
 • อันดับ 4 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สาขา drama and dance จาก Guardian League Table ปี 2018

 

รายชื่อคณะที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 • Faculty of Health, Education and Life Sciences
 • Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment
 • Faculty of Business, Law, and Social Sciences
 • Faculty of Arts, Design and Media

สนใจเรียนต่อ Birmingham City University สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านบนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Go to top