Voratam (Tiam)

Voratam (Tiam)

หลักสูตร :
MSc Information Management & Digital Business – Big Data in Business

มหาวิทยาลัย :
University of Reading - See more testimonials from University of Reading

Year : 2018

บทสัมภาษณ์: น้อง Tiam จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

1) สาเหตุที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษ

เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงอังกฤษเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

 

2) เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรนี้

มีความสนใจในด้าน Information management และ Big Data โดยหลักสูตรนี้ยังตรงกลางระหว่าง Business และ IT

 

3) ฝากถึงเพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษว่าควรเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

ควรมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน และควรฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

 

4) มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับบริการของ Hands On และความเห็นต่อพี่ counsellor

พี่ๆ มีความเป็นกันเอง และให้คำปรึกษาที่ดีๆ เสมอรวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและแนะแนวในการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

 

 

อยากเรียนต่อ University of Reading สามารถติดต่อ Hands On ได้ทุกสาขา

Go to top