Thiratarn (Kaow)

Thiratarn (Kaow)

หลักสูตร :
MA Marketing

มหาวิทยาลัย :
University of Portsmouth - See more testimonials from University of Portsmouth

Year : 2019

บทสัมภาษณ์: น้อง Kaow จากสถาบันการบินพลเรือน

 

1) สาเหตุที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษ

ต้องการเปลี่ยนแปลงสายงาน

 

2) เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรนี้

เพราะด้านการตลาดมีอยู่ในทุกๆ สายงาน

 

3) ฝากถึงเพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษว่าควรเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

ควรเตรียมเอกสารให้ครบ

 

4) มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับบริการของ Hands On และความเห็นต่อพี่ counsellor

พี่แนต สาขาสีลมดูแลดีมากค่ะ ให้คำปรึกษาดีและรอบคอบมาก

 

อยากเรียนต่อ University of Portsmouth สามารถติดต่อ Hands On ได้ทุกสาขา

Go to top