Jirayu (Bright)

Jirayu (Bright)

หลักสูตร :
International Foundation in Business and Economics with Accounting

มหาวิทยาลัย :
City, University of London - See more testimonials from City, University of London

Year : 2018

บทสัมภาษณ์: น้อง Bright จาก Mahidol University International Demonstration School

 

1) สาเหตุที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษ

อยากฝึกภาษาและลองใช้ชีวิตในต่างประเทศ

 

2) เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรนี้

เพราะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ finance และสถาบันนี้มีชื่อเสียงในด้านนี้

 

3) ฝากถึงเพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่สนใจไปเรียนต่อที่อังกฤษว่าควรเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง

ต้องมีความพยายามมากๆ รีบฝึกและสอบเก็บคะแนนต่างๆ ไว้ที่จำเป็นต่อการยื่นให้มหาวิทยาลัย

 

4) มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับบริการของ Hands On และความเห็นต่อพี่ counsellor

พี่อ๊อตโต้ ดูแลดีมากๆ ครับ ใส่ใจในทุกๆ เรื่องตั้งเเต่เรื่องมหาวิทยาลัย เช่นให้คำแนะนำต่างๆ ช่วยหาห้องพัก เตรียมจัดการเรื่องวีซ่า และช่วยหาสายการบิน

 

 

อยากเรียนต่อ City University London สามารถติดต่อ Hands On ได้ทุกสาขา

Go to top