Hands On สาขาสีลมปิดทำการวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 / Hands On สาขาชิดลม ปิ่นเกล้า และพระราม 2 ปิดทำการวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

สิ่งหนึ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ในการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยเรียนต่อต่างประเทศ คือ ตารางจัดอันดับ โดยการหาข้อมูลจากไกด์บุ๊คหรือเสิร์ชกูเกิลดูว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งไหนบ้างที่สามารถเข้าได้ การจัดอันดับนั้นพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ความพึงพอใจของนักเรียน คุณภาพของการวิจัย อุปกรณ์ไอที รวมถึงอัตราการจ้างงาน

Go to top