โพสต์โดย | หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก :

23 October 2013

มีปัจจัยอยู่หลายอย่างในการเลือกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้ง ชื่อเสียง หลักสูตรวิชา และค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกมหาวิทยาลัย ในบทความนี้เราจะพูดถึงชื่อเสียงและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับค่าเล่าเรียน โดยเราจะเทียบการศึกษาในสหราชอาณาจักรกับประเทศที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่สนใจ ซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

Go to top