Hands On สาขาสีลมปิดทำการวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 / Hands On สาขาชิดลม ปิ่นเกล้า และพระราม 2 ปิดทำการวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

น้องๆ นักศึกษาหลายคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเช่าหอพักร่วมกับผู้อื่นมาก่อน อาจจะต้องมีการปรับตัวทำความคุ้นเคยกับอุปนิสัยของเพื่อนๆ แต่ละชาติ พี่ๆ Hands On มีคำแนะนำมาฝากน้องๆ กันในบทความนี้ คลิกอ่านกันเลยค่ะ

Go to top