สัมมนาและทดสอบภาษาอังกฤษที่ออฟฟิศ Hands On

มหาวิทยาลัย UWE Bristol

มหาวิทยาลัย UWE Bristol เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ด้วยจำนวนนักเรียนกว่า 30,000 คน ซึ่งกำลังศึกษาในหลากหลายหลักสูตร อาทิ บริหารธุรกิจ กฎหมาย มีเดียและวารสารศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย UWE Bristol จึงตระหนึกถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ๆ และก้าวสู่การเป็นผู้นำ

เรายินดีมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคน โดยเรามีการลงทุนกว่า 220 ล้านปอนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับการบริการที่ทันสมัย เช่น การสร้างอาคารเรียนบริหารธุรกิจและกฎหมายและอาคารศิษย์เก่าหลังใหม่ด้วยเงินลงทุนถึง 50 ล้านปอนด์ นอกจากนี้ เรายังมีห้องคอมพิวเตอร์ถึง 60 ห้อง และห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ให้บริการนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ นักเรียนของเราจึงมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของหลักสูตรถึง 86% จากผลสำรวจของ Student Experience Survey ปี 2557

UWE Bristol

เรายินดีให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนในด้านการงานอย่างเต็มที่ ด้วยการให้ประสบการณ์และโอกาสในการทำงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการว่าจ้างงานหลังจากนักเรียนสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ที่มีมากถึง 95% จากผลสำรวจของ DLHE ปี 2558 นอกจากนี้ เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ว่าจ้างงานอีกด้วย

มหาวิทยาลัย UWE Bristol ให้ประสบการณ์เรียนที่น่าประทับใจกับฉัน ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและเพื่อนร่วมชั้นด้วย เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพจริงๆ” – Pak


การทดสอบภาษาอังกฤษ

เราจะเริ่มต้นด้วยการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร University Preparation Programme ซึ่งจะทำให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่คุณจะได้รับและการคาดหวังจากการเรียนที่สหราชอาณาจักร โดยการสอนนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 90 นาที ระหว่างคาบเรียนคุณจะได้ฝึกฝนทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด ทั้งนี้ คุณจะได้รับผลประเมินภาษาอังกฤษจากสถาบัน UWE Bristol English Language ทั้ง 4 ทักษะ (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) หากคุณได้คะแนน IELTS 6.5 หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า คุณสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัย UWE Bristol ในระดับปริญญาโทได้เลย เพราะมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ คุณจะได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย UWE Bristol รวมถึงสามารถได้รับ Offer ได้เลยภายในวันนั้น

รายละเอียดของงาน

เนื่องจากมีผู้สำรองที่นั่งเป็นจำนวนมากในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  ทางเราจึงเปิดการสัมมนาและทดสอบภาษาอังกฤษนี้ขึ้นอีก 1 วัน คือ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 11:30 – 16:00 ที่ Hands On สาขาสีลม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านบนค่ะ

UWE Bristol

 

Contact Us
Silom Silom (Head Office)
Tel: +66 (0)2 635 5230
Email: info@hands-on.co.th
Chidlom Chidlom
Tel: +66 (0)2 652 0718-20
Email: chidlom@hands-on.co.th
Pinklao Pinklao
Tel: +66 (0)2 884 5328-9
Email: pinklao@hands-on.co.th
Rama 2 Rama 2
Tel: +66 (0)2 896 1445-6
Email: rama2@hands-on.co.th
Chiang Mai Chiang Mai
Tel: +66 (0)53 289 114
Email: chiangmai@hands-on.co.th
Go to top