News

ทุนการศึกษาจาก University of York ประจำปี 2019

Posted on 7 December 2018

University of York หนึ่งในมหาวิทยาลัยสมาชิกกลุ่ม The UK’s Russell Group กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหราชอาณาจักร และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรจาก Times Higher Education ประจำปี 2019

มหาวิทยาลัยจัดทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน มากถึง 90 ทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อ University of York ปี 2019

Academic Excellence Scholarship ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 5,000 ปอนด์

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

  • ต้องเป็นนักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติในสหภาพยุโรป
  • สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อ University of York ระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท แบบ full-time เท่านั้น
  • สำหรับผู้ที่ได้รับ Offer แบบ conditional หรือ unconditional จากทางมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2019 เท่านั้น
  • เขียนเรียงความความยาว 500 คำ อธิบายเหตุผลที่ต้องการขอรับทุนการศึกษานี้
  • สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จะได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 ปอนด์ สำหรับปีการศึกษาแรก

Vice-Chancellor’s Scholarship จำนวน 10 ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 ปอนด์ต่อปีการศึกษา สูงสุด 3 ปีการศึกษา

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

  • ต้องเป็นนักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติในสหภาพยุโรป
  • สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อ University of York ระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท แบบ full-time เท่านั้น
  • สำหรับผู้ที่ได้รับ Offer แบบ conditional หรือ unconditional จากทางมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2019 เท่านั้น
  • เขียนเรียงความความยาว 500 คำ อธิบายเหตุผลที่ต้องการขอรับทุนการศึกษานี้

กำหนดเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2019 – 30 เมษายน 2019

สมัครขอรับทุนการศึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of York ได้ที่พี่ๆ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยได้ฟรี ทุกสาขา คลิก

Go to top