News

ทุนการศึกษาจาก University of East Anglia ประจำปี 2019

Posted on 5 November 2018

University of East Anglia มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2019 และยังได้รับรางวัล Teaching Excellence Framework ระดับ Gold จากรัฐบาลอังกฤษ

มหาวิทยาบลัยจัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโท ดังนี้

ทุน International Office Scholarships

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

  • สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท รอบกันยายน 2019 เท่านั้น
  • ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 ปอนด์ สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.7-3.2
  • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.3-3.9

*ทุนการศึกษาข้างต้น ไม่สามารถใช้รวมกับทุนการศึกษาอื่นๆ ได้

 

พิเศษสำหรับน้องๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ University of East Anglia จัดทุนการศึกษา Law School Scholarships สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อสาขานิติศาสตร์ระดับปริญญาโท รอบกันยายน 2019 ดังนี้

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 ปอนด์ สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.70-3.29
  • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ทุนการศึกษามูลค่า 3,610 ปอนด์ สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.70-3.29
  • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ สำหรับผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป
  • ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% มูลค่ากว่า 8,000 ปอนด์ จำนวน 2 ทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษานี้

 

สมัครขอรับทุนการศึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of East Anglia ติดต่อพี่ๆ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย ฟรี คลิก

Go to top