News

ทุนการศึกษาจาก Brunel University London สำหรับคอร์สเรียนรอบมกราคม 2019

Posted on 25 October 2018

Brunel University London มหาวิทยาลัยจากอังกฤษ ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ที่จัดอยู่ในกลุ่ม “150 Under 50 Ranking 2016” หรือ 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยที่อายุน้อยกว่า 50 ปี ที่ดีที่สุดของโลก จาก The Times Higher Education

 

มหาวิทยาลัยจัดทุนการศึกษา International Excellence Scholarship มูลค่า 6,000 ปอนด์ สำหรับนักศึกษานานาชาติที่สนใจเรียนต่อ Brunel University London

ทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อรอบมกราคม 2019 จำนวน 14 ทุนการศึกษา

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

 • ต้องเป็นนักศึกษานานาชาติเท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อรอบมกราคม 2019 เท่านั้น
 • จะต้องเป็นผู้สมัครเรียนแบบ full time ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท เท่านั้น
 • กรอกข้อมูลขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2018 นี้เท่านั้น

 

ทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อรอบกันยายน 2019 จำนวน 110 ทุนการศึกษา

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

 • ต้องเป็นนักศึกษานานาชาติเท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อรอบกันยายน 2019 เท่านั้น
 • จะต้องเป็นผู้สมัครเรียนแบบ full time ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท เท่านั้น
 • มหาวิทยาลัยจะแบ่งช่วงระยะเวลาในการพิจารณาทุนการศึกษาเป็น 2 ช่วงคือ
  • Early award: ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาก่อนวันที่ 30 เมษายน 2019
  • Later award: ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2019

*หมายเหตุ ผู้ที่สมัครก่อน มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน และผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากรอบแรก ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาในรอบถัดไปโดยอัตโนมัติ

 

ทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อรอบมกราคม 2020 จำนวน 20 ทุนการศึกษา

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

 • ต้องเป็นนักศึกษานานาชาติเท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อรอบมกราคม 2019 เท่านั้น
 • จะต้องเป็นผู้สมัครเรียนแบบ full time ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท เท่านั้น
 • กรอกข้อมูลขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2019 นี้เท่านั้น

สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Brunel University London เพิ่มเติม ติดต่อ พี่ๆ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย คลิก

Go to top