News

ทุนการศึกษาจาก The School of Law จาก The University of Sheffield ประจำปี 2018

Posted on 24 January 2018

ทุนการศึกษาจาก The School of Law จาก The University of Sheffield ประจำปี 2018

The University of Sheffield มหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหราชอาณาจักร โดย School of Law ได้รับคัดเลือกจาก The Complete University Guide ให้เป็น 1 ใน 30 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร และได้รับคัดเลือกจาก Times Higher Education ให้เป็น 1 ใน 60 มหาวิทยาลัยที่มีคณะกฎหมายที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2018

สำหรับนักเรียนไทยที่สนใจเรียนต่อสาขาวิชากฏหมายที่ The University of Sheffield ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาประจำปี 2018 สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 8,000 ปอนด์

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

  • ต้องเป็นนักศึกษาสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ต้องเป็นผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รอบเดือนกันยายน 2018 เท่านั้น
  • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
  • รางวัลนี้เปิดรับเฉพาะนักเรียนซึ่งวางแผนสมัครเข้าเป็นผู้พิพากษาในประเทศไทยหลังจากจบการศึกษาเท่านั้น
  • ส่งแบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาและส่งเรียงความคำ 2,000 คำ (ตอบคำถามเรียงความในแบบฟอร์ม) ไปที่ law@sheffield.ac.uk ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2018 เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา

*การันตีทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 2,000 ปอนด์ สำหรับนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครและได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษานี้ ได้ที่ พี่ๆ Hands On ทุกสาขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Go to top