News

โค้งสุดท้าย ทุนการศึกษาเรียนต่ออังกฤษ ประจำปี 2018/19

Posted on 27 April 2018

โค้งสุดท้าย ทุนการศึกษาเรียนต่ออังกฤษ ประจำปี 2018/19

สนใจเรียนต่ออังกฤษปีนี้? เตรียมตัวพร้อมแล้ว ยังมีโอกาสรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ Hands On รวบรวมข่าวทุนการศึกษาแบบโค้งสุดท้ายมาไว้ที่นี่  😉 

สนใจสมัครเรียนต่อและขอรับทุนการศึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเรียนต่อ ปรึกษาพี่ๆ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย กว่า 100 สถาบัน ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น คลิก

Kingston University – ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 4,000 ปอนด์

ทุนการศึกษา International Scholarship สำหรับนักศึกษานานาชาติผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย Kingston University มหาวิทยาลัยชั้นนำในลอนดอน

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

 • ต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี
 • สมัครขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2018 เท่านั้น

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ คลิก

สมัครเรียนต่อ Kingston University และขอรับทุนการศึกษา สามารถปรึกษาพี่ๆ Hands On ฟรี คลิก

 

Northumbria University – ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% จากรัฐบาลอังกฤษ

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลสนใจเรียนต่อในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก จาก Government bodies, Private Sectors, Public & Private Institution and Non-Govermental Organisations

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

 • สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยเท่านั้น

สนใจสมัครเรียนต่อ Northumbria University และขอรับทุนการศึกษา สามารถปรึกษาพี่ๆ Hands On ฟรี คลิก

 

Birkbeck, University of London – ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 2,500 – 5,000 ปอนด์

ทุนการศึกษา Birkbeck International Merit Scholarships สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย Birkbeck, University of London หนึ่งในสมาชิกกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำในลอนดอน

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

 • เฉพาะผู้ที่ได้รับ Offer จากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
 • ผู้รับทุนต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติม
 • เขียนเรียงความส่งมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนการศึกษา ความยาว 500 คำ ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018

สนใจสมัครเรียนต่อ Birkbeck, University of London และขอรับทุนการศึกษา สามารถปรึกษาพี่ๆ Hands On ฟรี คลิก

 

University of the West of England, Bristol – ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับนักศึกษาไทยเท่านั้น

ทุนการศึกษา A new 50% Scholarship for student from Thailand สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุน คือ 1 ทุนการศึกษาสำหรับรอบปีการศึกษาเดือนกันยายน 2018 และ 1 ทุนการศึกษาสำหรับรอบปีการศึกษาเดือนมกราคม 2019

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

 • ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี 3.3 ขึ้นไป
 • เขียนเรียงความส่งมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนการศึกษา ความยาว 250 คำ ก่อนวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018 สำหรับรอบปีการศึกษาเดือนกันยายน 2018 และ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018 สำหรับรอบปีการศึกษาเดือนมกราคม 2019

สนใจสมัครเรียนต่อ University of the West of England, Bristol และขอรับทุนการศึกษา สามารถปรึกษาพี่ๆ Hands On ฟรี คลิก

 

University of Kent  – ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 5,000 ปอนด์

ทุนการศึกษา The International Scholarship สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษานานาชาติเท่านั้น

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

 • ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2018
 • สำหรับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องได้รับ Offer จากทางมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
 • สำหรับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องได้รับ Unconditional Offer เท่านั้น

สนใจสมัครเรียนต่อ University of Kent และขอรับทุนการศึกษา สามารถปรึกษาพี่ๆ Hands On ฟรี คลิก

 

Go to top