Hands On ทุกสาขาปิดทำการวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันปิยมหาราช และเปิดทำการตามปกติวันที่ 24 ตุลาคม 2562

News

ทุน BCU International Scholarship จาก Birmingham City University

Posted on 5 June 2019

ทุนการศึกษาจาก Birmingham City University ปี 2019

Birmingham City University หรือ BCU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งในเรื่องของหลักสูตรการสอนที่พัฒนาทักษะภาคปฏิบัติหลากหลายสาขาวิชาชีพอย่างได้ผล และมั่นใจว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยจะมีศักยภาพในการประยุกต์แนวคิดให้เข้ากับรูปแบบของวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ดี และได้ทำงานต่อในสายงาน Cultural และ Creative มีนักศึกษากว่า 6,000 คนที่เข้าเรียนในคอร์ส Music, Theatre, Writing, Media, Digital Technology หรือ Art and Design กับทางมหาวิทยาลัย และข่าวดีวันนี้ก็คือ! ทางมหาวิทยาลัยเขาพร้อมแจกทุน BCU International Scholarshipให้น้อง ๆ ที่ได้เข้าเรียนในปี 2019

 

BCU International Scholarship

BCU International Scholarship

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ตั้งใจไปเรียนที่ Birmingham City University ในปี 2019/2020 ทางมหาวิทยาลัย BCU พร้อมแจกทุนสูงสุดถึง £3,000 ให้น้อง ๆ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยทันที นักศึกษาที่ได้เข้าเข้าเรียนที่นี่ไม่ต้องยื่นสมัครเอกสารใด ๆ เพื่อยื่นสมัครขอทุนเลยค่ะ

เพราะว่าตั้งแต่นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสมัครเรียนที่ BCU ก็มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จากการได้รับ Offer เราก็จะถูกพิจารณาให้ได้รับทุนทันที!

 

คณะที่ตั้งใจมาแจกทุนให้เรา มี MA Luxury Brand Management, MA Luxury Jewelry, MA Fashion Management, MA Global Media Management และอีกหลากหลายสาขาวิชา น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อในสาขาวิชาออกแบบและธุรกิจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่ ๆ Hands On ได้นะคะ

 

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

  • นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา เมื่อได้รับใบตอบรับให้เข้าเรียนจาก Birmingham City University ในปี 2019 ทันที
  • ทุนการศึกษาที่ BCU มอบให้นักศึกษา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางมหาวิทยาลัยและผลการเรียนของนักศึกษา
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องยืนยันตัวเพื่อรับสิทธิ์และชำระค่าเทอมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจาก Birmingham City University หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ BCU International Scholarship และทุนต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพิ่มเติมติดต่อพี่ ๆ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยได้เลย คลิก

Go to top