Pathway Programmes
ทำความรู้จักกับ Pathway Programmes และเส้นทางสู่การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในฝันที่ UK & USA พร้อมขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่ออังกฤษและอเมริกา ฟรี

วัน: วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
เวลา: 14:00 – 17:00
สถานที่: โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ห้องโบเดอแลร์ ชั้น B1
BTS: สยาม (ทางออก 6)

เข้าร่วมงานฟรี เพียงลงทะเบียนที่แบบฟอร์มด้านข้าง (ด้านล่าง– สำหรับมือถือ)

 

งานนี้เหมาะกับใคร

  • นักเรียนมัธยมปลายที่สนใจสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ UK & USA
  • นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่งในไทย และต้องการย้ายไปเรียนต่อที่ UK
  • นักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโทที่อังกฤษ ที่มีความกังวลเรื่อง GPA หรือต้องการเปลี่ยนสายเรียน
  • นักเรียนที่เรียน A-Level หรือ IB และสนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี แต่คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • ผู้ที่สนใจเรียนต่อ UK & USA ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

สิ่งที่ได้จากงานนี้

  • แนะแนวการเลือกคอร์สและมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทใน UK & USA ตามความสนใจของผู้สมัคร
  • เตรียมความพร้อมเพื่อสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ UK & USA
  • ทำความรู้จักกับหลักสูตร Foundation, International Year One/International Diploma สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ UK & USA
  • แนะนำหลักสูตร Pre-master สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ UK
  • ขอคำปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อ UK & USA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ข้อดีของการเรียนปริญญาตรีที่ UK โดย เจคอป LLB Law, University of Leeds

การเรียนในระดับปริญญาตรี นั้นจะมีเพื่อนร่วมชั้นเป็นชาวบริติชประมาณ 80-90% ดังนั้นนักศึกษาจึงมีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรมบริติชที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ภาษาพูด อาหาร เครื่องดื่ม การแต่งกาย แฟชั่น การเข้าสังคม รวมถึงงานสังสรรค์ต่างๆ

การเรียนในระดับปริญญาตรี ปกติจะมีระยะเวลาถึง 3 ปี ดังนั้นนักศึกษาจึงมีเวลาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างยาวนานและได้ประสิทธิภาพมากกว่า

นักศึกษาปริญญาตรี มักจะอยู่ท่ามกลางพี่ๆ ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะฝึกการปรับตัวเข้ากับผู้ใหญ่และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

 

 

Noppy

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาที่อังกฤษ นพคิดว่ายังไง Foundation ก็เป็นคอร์สที่น่าสนใจ สมควรเรียนสุดๆ เพราะมันถือเป็นการปูพื้นฐานต่างๆ ให้เราพร้อมสำหรับการเรียนต่อปริญญาตรี เช่น วิธีการเขียนเรียงความ ตอบคำถามในห้องสอบ แถมหาเพื่อนได้ง่ายด้วย 

นพรัตน์ ณ วังขนาย (นพ)
นักเรียนที่เคยศึกษาหลักสูตร Foundation ก่อนเข้าเรียน University of East Anglia

 

 


ลงทะเบียนเข้างานฟรี

Go to top