Study Abroad Roadshow in Hat Yai

งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงคอร์สเรียนภาษาระยะสั้น ให้คำปรึกษาฟรีทั้งเรื่องการเตรียมตัวสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและอื่นๆ...

Read moreBook appointment

Study Abroad Roadshow in Phuket

งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงคอร์สเรียนภาษาระยะสั้น ให้คำปรึกษาฟรีทั้งเรื่องการเตรียมตัวสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและอื่นๆ...

Read moreBook appointment

Study Abroad Roadshow in Khon Kaen

งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงคอร์สเรียนภาษาระยะสั้น ให้คำปรึกษาฟรีทั้งเรื่องการเตรียมตัวสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและอื่นๆ...

Read moreBook appointment

UK Study Day February 2020 – ให้การเรียนต่อ UK เป็นเรื่องง่าย

อยากไปเรียนต่อสหราชอาณาจักร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หาคำตอบได้ทันทีภายในงานนี้ - This event is open to all students interested in studying in the UK and will cover a range of t...

Read moreBook appointment

Study Abroad Roadshow in Hat Yai

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ เตรียมพบกับพี่ๆ Hands On ที่จะมาจัดงานแนะแนวศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร...

Read moreBook appointment

Study Abroad Roadshow in Phuket

โอกาสดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ เตรียมพบกับพี่ๆ Hands On ที่จะมาจัดงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศทั้งในระด...

Read moreBook appointment

Statement of Purpose (SoP) Clinic

Your SOP can make the difference between getting into a "good" school, or a "great" school. This is an opportunity to speak directly to a native English speaker and receive feed...

Read moreBook appointment

Study Abroad Roadshow in Khon Kaen

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ เตรียมพบกับพี่ๆ Hands On ที่จะมาจัดงานแนะแนวศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร...

Read moreBook appointment

เรียนต่อสิงคโปร์แต่ได้ปริญญาจากอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย กับ SIM Global Education

เรียนต่อป.ตรี โท ที่ประเทศสิงคโปร์ แต่ได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย กับ SIM Global Education มหาวิทยาลัยยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์

Read moreBook appointment

Statement of Purpose (SoP) Clinic

Your SOP can make the difference between getting into a "good" school, or a "great" school. This is an opportunity to speak directly to a native English speaker and receive feed...

Read moreBook appointment

Statement of Purpose (SoP) Clinic

Your SOP can make the difference between getting into a "good" school, or a "great" school. This is an opportunity to speak directly to a native English speaker and receive feed...

Read moreBook appointment

Statement of Purpose (SoP) Clinic

Your SOP can make the difference between getting into a "good" school, or a "great" school. This is an opportunity to speak directly to a native English speaker and receive feed...

Read moreBook appointment

Statement of Purpose (SoP) Clinic

Your SOP can make the difference between getting into a "good" school, or a "great" school. This is an opportunity to speak directly to a native English speaker and receive feed...

Read moreBook appointment

Study Abroad Roadshow in Chiang Mai

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ เตรียมพบกับพี่ๆ Hands On ที่จะมาจัดงานแนะแนวศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร...

Read moreBook appointment

Study Abroad Roadshow in Chiang Rai

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ เตรียมพบกับพี่ๆ Hands On ที่จะมาจัดงานแนะแนวศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร...

Read moreBook appointment
Go to top