ทำไมต้องใช้บริการ Hands On

  • พี่ๆ เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง ให้คำปรึกษาในการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ตอบข้อสงสัยให้น้องๆ ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
  • ดำเนินเรื่องทุกขั้นตอนให้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษา, การกรอกใบสมัคร, การจ่ายเงิน, การทำวีซ่า หากมีปัญหาติดขัดจะรีบดำเนินการแก้ไขให้ทันที
  • ให้คำปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่เพียงแต่ดูแลน้องๆ ตอนที่อยู่เมืองไทยเท่านั้น แต่ยังคอยติดตามแม้น้องๆ จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ตาม