ตารางราคา

Anglo-Continental

3 เดือน £2,660
6 เดือน £4,940
9 เดือน £7,340

* General English (15 hours per week)

Basil Paterson

3 เดือน £3,276
6 เดือน £6,552
9 เดือน £9,828

* General English (15 hours per week)

BEET Language Centre

3 เดือน £2,856
6 เดือน £5,208
9 เดือน £7,380

* General English (15 hours per week)

Bell English

3 เดือน £3,900
6 เดือน £7,560
9 เดือน £11,340

* General English (15 hours per week) at Cambridge

Bournemouth and Poole College

3 เดือน £1,560
6 เดือน £3,048
9 เดือน £4,536

* General English (15 hrs/week)

Brighton Language College

3 เดือน £1,896
6 เดือน £3,288
9 เดือน £4,644

* General English (15 hours per week)

British Study Centres

3 เดือน £3,000
6 เดือน £5,280
9 เดือน £7,560

* General English (16.6 hours per week) at London Central

Celtic English Academy

3 เดือน £2,460
6 เดือน £4,680
9 เดือน £6,480

* General English (15 hours per week)

Chartam English

3 เดือน £3,456
6 เดือน £6,192
9 เดือน £9,288

* IELTS Preparation (15 hours per week)

EC English Language Centres

3 เดือน £3,120
6 เดือน £5,640
9 เดือน £8,460

* General English (15 hours per week) at London

ELS
ELS

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Hands On

Embassy English

3 เดือน £2,760
6 เดือน £5,160
9 เดือน £7,740

* General English (16.40 hours per week) at Brighton

English in Chester

3 เดือน £3,300
6 เดือน £5,520
9 เดือน £7,740

* General English (21 hours per week)

Excel English

3 เดือน £2,340
6 เดือน £4,200
9 เดือน £6,300

* General English (15 hours per week)

Frances King School of English

3 เดือน £2,640
6 เดือน £5,280
9 เดือน £6,948

* General English (16.4 hours per week)

Guildford College

3 เดือน £2,004
6 เดือน £4,008
9 เดือน £6,012

* General English (15 hours per week)

Hilderstone College

3 เดือน £3,300
6 เดือน £6,360
9 เดือน £9,000

* Intensive English (25 hours per week)

ILS English Language Training

3 เดือน £1,680
6 เดือน £3,360
9 เดือน £5,040

* General English (15 hours per week)

International House

3 เดือน £2,760
6 เดือน £5,280
9 เดือน £7,200

* General English (15 hours per week) at Bristol

INTO

3 เดือน £3,408
6 เดือน £5,376
9 เดือน £7,632

* General English (20 hours per week)

Kaplan International English

3 เดือน £3,540
6 เดือน £6,720
9 เดือน £10,080

* General English (15 hours per week) at London

Kings Education

3 เดือน £3,288
6 เดือน £6,240
9 เดือน £9,360

* General English (15 hours per week) at Oxford

LAL Language Centres

3 เดือน £2,580
6 เดือน £4,800
9 เดือน £7,200

* General English (15 hours per week) at London

Language Studies International

3 เดือน £2,880
6 เดือน £4,800
9 เดือน £7,200

* General English (16.67 hours per week) at London Central

Leeds English Language School

3 เดือน £2,640
6 เดือน £5,280
9 เดือน £7,920

* Intensive English (21 hours per week)

Lewis School of English

3 เดือน £1,704
6 เดือน £3,144
9 เดือน £4,572

* General English (15 hours per week)

Liverpool School of English

3 เดือน £2,100
6 เดือน £3,960
9 เดือน £5,580

* General English (15 hours per week)

LSI Portsmouth

3 เดือน £3,240
6 เดือน £6,480
9 เดือน £9,720

* Intensive English (22.5 hours per week)

M.L.S. International College

3 เดือน £2,880
6 เดือน £5,280
9 เดือน £7,380

* General English (15 hours per week)

Malvern House

3 เดือน £2,400
6 เดือน £3,600
9 เดือน £5,040

* General English (15 hours per week)

New College Group

3 เดือน £2,280
6 เดือน £4,200
9 เดือน £5,940

* General English (15 hrs/week) at Liverpool

Norwich Study Centre

3 เดือน £2,040
6 เดือน £3,600
9 เดือน £5,400

* General English (15 hours per week)

Oxford House College

3 months £2,580
6 months £4,560
9 months £6,840

General English (18.45 hrs/week) at London Oxford Street only

Oxford International English

3 เดือน £2,340
6 เดือน £4,176
9 เดือน £6,264

* General English (15 hrs/week) at London

Oxford School of English

3 เดือน £2,304
6 เดือน £4,128
9 เดือน £4,716

* General English (15 hours per week)

Spinnaker College

3 เดือน £1,560
6 เดือน £3,120
9 เดือน £4,680

* General English (15 hours per week)

St. Giles International

3 เดือน £2,880
6 เดือน £5,016
9 เดือน £7,344

* General English (16.40 hrs/week) at London Central

Stafford House

3 เดือน £3,360
6 เดือน £5,880
9 เดือน £8,280

* General English (18.75 hours per week) at London

The Lake School of English

3 เดือน £2,520
6 เดือน £5,040
9 เดือน £7,560

* General English (15 hours per week)

The Language Gallery

3 เดือน £3,000
6 เดือน £5,520
9 เดือน £7,380

* General English (15 hours per week) at London campus

The London School of English

3 เดือน £4,715
6 เดือน £8,585
9 เดือน £10,620

* Intensive English (22 hours per week) at London

TSA English

3 เดือน £2,880
6 เดือน £4,800
9 เดือน £6,480

* General English (15 hours per week)

UAL Language Centre

3 เดือน £3,120
6 เดือน £5,760
9 เดือน £8,280

* General English (15 hours per week)

University of Liverpool Language Centre

3 เดือน £2,340
6 เดือน £4,560
9 เดือน £6,660

* General English (15 hours per week)

Wimbledon School of English

3 เดือน £3,096
6 เดือน £5,232
9 เดือน £7,308

* General English (20 hours per week)

* ราคาทั้งหมดใช้เพื่อการอ้างอิงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือกรอกข้อมูลในหน้า "ติดต่อเรา" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทั้งนี้ หากน้องๆ ต้องการใบเสนอราคาคอร์สเรียนภาษาอังฤษจากทางเรา น้องๆ สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ "ขอใบเสนอราคา"