Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : , ,

27 December 2019

น้องๆ ส่วนใหญ่มักมีคำถามว่าทั้ง 3 สาขานี้ มีความแตกต่างกันยังไง วันนี้พี่ๆ Hands On จะมาไขความกระจ่างให้น้องๆ เข้าใจกันค่ะ

Management 

หลักสูตรนี้น้องๆ ที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางธุรกิจมาโดยตรงก็สามารถเรียนได้ เพราะรายวิชาจะเน้นการปูพื้นฐานและให้ความรู้รอบด้าน เน้นการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลยุทธ์ การตลาด การเงิน การบริหารงานขาย การบริหารงานบุคคล เพื่อให้น้องๆ ได้เห็นภาพรวมในโลกของธุรกิจทั้งหมด และเตรียมการเป็นนักบริหารในอนาคต โดยในหลายมหาวิทยาลัยน้องๆ จะสามารถเลือกวิชาเลือกเพื่อลงลึกในด้านที่เราสนใจ เช่น Leadership, Supply Chain, Digital Marketing หรือ Investment เป็นต้น เมื่อเรียนจบแล้วน้องๆ สามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติ ธนาคาร บริษัทที่ปรึกษา หรือแม้แต่ Management Trainee ก็เป็นตำแหน่งที่น้องๆ หลายคนให้ความสนใจ

Entrepreneurship 

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ทำธุรกิจส่วนตัว ต้องการต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจของที่บ้าน หรือมีความสนใจทำงานในบริษัทแนว Start-up หรือองค์กรที่ต้องการสร้าง Entrepreneurial Spirit มีความคล้ายกับ Management แต่จะสอนในมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่การหาไอเดียมาทำธุรกิจไปจนถึงจะหาเงินจากไหน และ exit strategy คืออะไร โดยจะสอนให้คิดนอกกรอบ และคิดแบบผู้ประกอบการ ทำให้มีมุมมองธุรกิจเป็น Corporate หรือมุมมองแบบ Entrepreneur ในส่วนการเรียนการสอนจะเน้นเรียนผ่าน case study โดยอาจารย์จะหา case ต่างๆ มาให้แก้ case ด้วยการ discuss หรือ share กันในห้องเรียน

MBA

แรกเริ่มเป็นโปรแกรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นลักษณะการสอนจะไม่ใช่การนั่งเรียน แต่ว่าจะเป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นกับสิ่งต่างๆ ดังนั้นการทำ Case Study, การให้ความเห็น, การโต้แย้งด้วยเหตุผล จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของการเรียน MBA ในขณะที่ Management จะเป็นการนั่งเรียนเนื้อหาที่อาจารย์จะสอน ซึ่งอาจจะมีการทำรายงานหรือ Case Study เช่นกัน แต่จะไม่เข้มข้นเท่าของ MBA อาจารย์เน้นการให้ความรู้ และคอยดูว่านักเรียนสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้รึเปล่า

มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดในสหราชอาณาจักรจะรับเฉพาะนักเรียนที่มีประสบการณ์ทำงาน ส่วนกี่ปีนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 2-7 ปี ในขณะที่หลักสูตร Management นั้นไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน การเรียน MBA จะครอบคลุมเนื้อหาเยอะกว่า Management และเป็นเนื้อหาในเกือบทุกศาตร์ที่เกี่ยวกับ ‘ธุรกิจ’ โดยหัวข้อในการเรียนจะประกอบไปด้วยความรู้ทั้งทางด้าน Finance, Human resource และอื่นๆ

 

เรียนต่อ MBA มหาวิทยาลัยในอังกฤษที่จำเป็นต้องมี Work Experience

University of Exeter – คอร์ส MBA 

 • มีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น Strategy, Leadership, Igniting Change in Business โดยเฉพาะวิชา Practical Insights into Data Analytics ซึ่งหาที่ MBA ที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
 • การพบปะระหว่างกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานหลังจากเรียนจบกับบริษัทในลอนดอน

สนใจเรียนต่อ University of Exeter รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

University of Southampton – คอร์ส MBA

 • มหาวิทยาลัยอยู่ในเครือ The UK’s Russell Group (เครือเดียวกันกับ University of Cambridge, Oxford University) ซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นในด้านงานวิจัยระดับโลก
 • หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก Association of MBAs (AMBA) 

สนใจเรียนต่อ University of Southampton รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

*AMBA เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมีบทบาทในการรับรองมาตรฐาน หลักสูตร MBA จากสถาบันทั่วโลก และเป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคมงานบริหารชั้นนำทั่วโลก*

University of East Anglia – คอร์ส MBA

 • มีการเรียนการสอนที่โดดเด่นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับนักเรียน MBA ในใจกลาง Norwich Business School
 • มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในด้านธุรกิจคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำ Projects

*หลักสูตร MBA จะเปิดเทอมก่อนเพื่อปรับพื้นฐานทั้งด้าน academic และ soft skills

สนใจเรียนต่อ University of East Anglia รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

 

เรียนต่อ MBA มหาวิทยาลัยในอังกฤษที่ไม่จำเป็นต้องมี Work Experience

Coventry University วิทยาเขต London – คอร์ส MBA

 • หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งหมด 5 หลักสูตร ทั้งบริหารธุรกิจทั่วไป การตลาด การเงิน แฟชั่น พลังงาน และ Human Resource
 • นักเรียนที่เรียนจบจะมีโอกาสได้รับประกาศนียบัตรจาก Chartered Management Institute (CMI) level 7 Certificate in Strategic Management and Leadership อีกด้วย
 • ประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียน สามารถทำได้หลายอย่าง ดังนี้ การฝึกงาน (Internship), Consulting project, Simulation, Entrepreneurship project และการทำ Dissertation

สนใจเรียนต่อ Coventry University รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

 

มหาวิทยาลัยใน UK ที่น่าเรียนในสาขา Management

University of Bath – คอร์ส Management

 • University of Bath School of Management คือสถาบันการเรียนทางด้านธุรกิจระดับโลกที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ
 • The Economist ได้จัดอันดับให้ หลักสูตร EMBA ของ University of Bath อยู่ในอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร

สนใจเรียนต่อ University of Bath รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

University of Warwick – คอร์ส Management

 • Warwick Business School มีชื่อเสียงทางด้าน Professors of Practice หรือศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนที่รวมเอาศาสตร์การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริงทางด้านธุรกิจมาฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาในชั้นเรียน
 • ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ทำธุรกิจไปพร้อมๆ กับการเรียนมากถึง 800 โครงการ

สนใจเรียนต่อ University of Warwick รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

Lancaster University – คอร์ส Management

 • Lancaster University Management School (LUMS) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 10 ของสถาบันทางธุรกิจของสหราชอาณาจักรจากทั้งหมด 100 แห่ง
 • LUMS มีเครือข่ายศิษย์เก่ามากกว่า 35,000 คนทั่วโลก จึงทำให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดทางธุรกิจของตนได้

สนใจเรียนต่อ Lancaster University รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

 

มหาวิทยาลัยใน UK ที่น่าเรียนในสาขา Entrepreneurship

Loughborough University – คอร์ส Entrepreneurship and Innovation Management

 • เรียนรู้ทักษะในการดำเนินการของบริษัทให้มีความมั่นคง และมีความน่าเชื่อถือ (Blue chip companies)
 • เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นักศึกษาที่มีความต้องการทำกิจการหรือดำเนินการธุรกิจของตนเอง หรือมีความฝันที่จะก่อตั้งบริษัท Start-up โดยเป็นการเรียนรู้เทคนิคและทักษะต่างๆ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไปพร้อมๆ กัน  

สนใจเรียนต่อ Loughborough University รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

University of Essex – คอร์ส International Business and Entrepreneurship

 • หลักสูตรตอบโจทย์คนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME และ Start-up
 • เรียนคอร์สนี้จะได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ อาทิ Communication Skill, Critical Thinking การเรียนเน้น Seminar การถาม–ตอบคำถาม และแชร์ความรู้กันในกลุ่ม 

สนใจเรียนต่อ University of Essex รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

University of Reading – คอร์ส Entrepreneurship (Leadership)

 • การสมัครเข้าเรียนนั้นไม่ต้องใช้ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีธุรกิจของตัวเองก็ได้ เรียนจบอะไรมาก็เรียนได้ ไม่มีพื้นฐานทางด้านบริหารก็เรียนได้ สิ่งที่ต้องมีก็แค่ความทะเยอทะยานกับความพยายามก็เพียงพอแล้ว
 • สามารถพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยการแลกเปลี่ยน พูดคุย และแนะนำธุรกิจของผู้ประกอบการ

สนใจเรียนต่อ University of Reading รับข้อมูลเรียนต่อฟรี คลิก

 

สุดท้ายไม่ว่าเราจะเลือกเรียนสาขาไหน เวลาที่กลับมาทำงานจริงๆ เราก็ต้องนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศนั้นๆ หรือปรับให้เข้ากับบริษัทที่เราทำงานอยู่ ดังนั้นไม่ต้องกังวลหากว่าเรายังคิดไม่ตกหรือยังไม่รู้ชัดว่าจริงๆ แล้วเราอยากทำงานอะไรนะคะ

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร MBA, Management, Entrepreneurship บางส่วนนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่าน้องๆ สนใจในสาขาไหน อยากเรียนอะไร และแบบไหนที่เหมาะสมกับเรา หากยังไม่มั่นใจและต้องการพูดคุย ปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม กับพี่ๆ Hands On ทุกสาขาฟรี

Go to top