Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

25 June 2018

UK Universities Interview Day

ภายในงานน้องๆ จะได้พูดคุยและสัมภาษณ์เรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก กับมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก UK อาทิ University of Exeter, University of Reading, University of East Anglia, University of Leicester เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถยื่นใบสมัครได้ทันทีภายในงาน เรียกว่าครบจบในที่เดียว

ลงทะเบียนเข้างานฟรี คลิก

1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

ก่อนอื่นเราต้องมีความชัดเจนว่าเราอยากจะเรียนต่อด้านไหน ความถนัดของเราคืออะไร คอร์สไหนที่สนใจ และเปิดสอนที่ไหนบ้าง เมืองไหนที่เราหมายตาไว้ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้มีแนวทางในการเตรียมตัวมากขึ้น

 

2. หาข้อมูลเกี่ยวกับงานเรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ
เมื่อมีเป้าหมายเรียนต่อค่อนข้างชัดเจนแล้ว เราอาจจะลองหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตดูว่าช่วงไหนจะมีงานเรียนต่ออังกฤษ เช่น วันที่ 6 กรกฎาคมนี้ จะมีงาน UK Universities Interview Day ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจเรียนต่อ UK ได้เข้ามาพูดคุยและสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยชั้นนำจาก UK โดยตรง

 

3. ศึกษารายละเอียดและกิจกรรมภายในงาน

ในงาน UK Universities Interview Day เปิดโอกาสให้น้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม UK Study Boot Camp และ Counselling Corner

เพื่อให้สอบถามข้อมูลการเรียนต่อ ทั้งเรื่องคอร์ส ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองและมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัครและการตอบรับ การทำวีซ่า การหาที่พัก เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

4. เตรียมคำถามมาให้พร้อม

อยากรู้อะไรเตรียมคำถามมาให้ครบ เช่น คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอะไรบ้าง เกรดเฉลี่ย คะแนนสอบ IELTS ประสบการณ์ทำงาน ทุนการศึกษาและเงื่อนไข ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองและการเดินทาง Services ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินของเราให้ง่ายขึ้น

 

5. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนต่อ UK

ส่วนใหญ่แล้วเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อ UK มีดังต่อไปนี้ (อาจจะมีเพิ่มเติมสำหรับบางสาขา)

✔ Statement of Purpose (SoP) / Personal Statement
✔ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือใบประกาศนียบัตร (หากยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ใช้ใบรายงานผลการศึกษาล่าสุด
✔ ประวัติส่วนตัว (Resume / CV)
✔ หลักฐานการสอบวัดผล IELTS
✔ จดหมายรับรองจำนวน 2 ฉบับ (ต้องมีจดหมายรับรองจากอาจารย์อย่างน้อย 1 ฉบับ)
✔ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

ในงานเรียนต่อ UK บางมหาวิทยาลัยอาจจะให้ยื่นใบสมัครได้ภายในงานด้วย หากยังมีไม่ครบสามารถส่งเพิ่มเติมทีหลังได้ค่ะ

 

6. วางแผนการสมัครเรียนต่อ

 

ก่อนจบงานอาจจะขอนัดหมายเข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของ Hands On เพื่อเตรียมพร้อมในการยื่นเอกสารเพื่อสมัครเรียนให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ระยะเวลาในการติดตามผลการสมัครและการตอบรับ offer ซึ่งพี่ๆ Hands On พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอน รวมถึงการหาหอพักและขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าอีกด้วย

 

7. ทำความรู้จักกับ Hands On Education Consultants มากขึ้น

สิ่งหนึ่งที่ควรทำคือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อ UK โดยเฉพาะ เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Hands On เป็นสถาบันแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรอันดับ 1 ของไทย ตัวแทนอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกว่า 100 สถาบัน มีความเชี่ยวชาญด้านการแนะแนวเรียนต่อ UK มากกว่า 12 ปี และได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนที่ใช้บริการมากกว่า 7,000 คน

และ Hands On เองก็ยังเป็นผู้จัดงาน UK Universities Interview Day งานสัมภาษณ์เรียนต่อ UK ที่รวมมหาวิทยาลัยชั้นนำบินตรงมาให้น้องๆ พบ พูดคุย พร้อมสัมภาษณ์และสมัครเรียนทันทีได้ในงาน เรียกว่าครบ จบในที่เดียว ลงทะเบียนเข้างานฟรี คลิกเลย

Go to top