Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : , , , , ,

3 May 2018

เคยไหมที่รู้สึกว่า…

การเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษมันต้องยุ่งยากแน่เลย
ไม่ได้จบโรงเรียนอินเตอร์มามหาวิทยาลัยเค้าคงไม่รับหรอก
อยากเรียนต่อปริญญาโทแต่เกรดไม่ดี มหาวิทยาลัยที่เล็งไว้ เค้าคงไม่รับเราหรอก
บางคนเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วแต่เพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าจริงๆ แล้วชอบอะไร พอจะเรียนต่อปริญญาโทก็อยากจะเปลี่ยนไปสายที่ชอบ
ถ้าแบบนี้เราต้องไปเสียเวลาเรียนปริญญาตรีอีกใบหรอ?

เชื่อว่าน้องๆ ที่กำลังศึกษาหาข้อมูลเรื่องการเรียนต่อต้องเคยเจอคำถามพวกนี้ผุดขึ้นมาในหัวเรา วันนี้พี่จะมาไขข้อข้องใจให้กับน้องๆ ว่าการไปเรียนต่อทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ

Pathway programme

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ

ถ้าน้องๆ คนไหนที่กำลังสนใจไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ แต่ไม่ได้เรียนจบโรงเรียนอินเตอร์ที่เป็นหลักสูตร A-Level และ International Baccalaureate (IB) หรือจบมาแล้วเกรดไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่เราต้องการจะสมัครเรียน ทำให้เราคงมีความกังวลว่า เราจะสามารถสมัครเข้าเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษได้หรือไม่

คำตอบคือ ได้ค่ะ  🙂 เนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเค้าจะมีหลักสูตร Pathway ที่เรียกว่า Foundation และ International Year One/ International Diploma ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ

 

หลักสูตร Foundation

หลักสูตร Foundation คือหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่สหราชอาณาจักร  สำหรับนักเรียนนานาชาติ หรือผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตร Foundation จะมีเนื้อหาวิชาที่สอนแบบเฉพาะทาง โดยผู้สมัครจะต้องเลือกสาขาวิชาที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เช่น Business, Law, IT, Arts and Design, Computing, หรือ Engineering เป็นต้น เมื่อจบหลักสูตร Foundation ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ระยะเวลาในการเรียน: 9 เดือน

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • นักเรียนที่จบมัธยมชั้นปีที่ 5 ที่มีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.0 ขึ้นไป
 • นักเรียนที่จบมัธยมชั้นปีที่ 6
 • นักเรียนที่เรียน A-Level หรือ IB แต่คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

โดย Foundation จะมี 3 แบบด้วยกัน คือ

 1. มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร Foundation เอง

บางมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เอง แต่นักเรียนจะต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เกรดเฉลี่ยตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มั่นใจหรือตัดสินใจได้แล้วว่าจะเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ เท่านั้นค่ะ

 1. เรียนกับ University Partnership ซึ่งตั้งอยู่ในตัวมหาวิทยาลัย

“University Partnership/ University Partner เป็นสถาบันเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหราชอาณาจักร”

โดยแบบที่ 2 นี้ จะตั้งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งการเรียนการสอนจะเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับน้องๆ ที่อยากได้ประสบการณ์และคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการจะเข้าเรียน ซึ่ง University Partnership / Partner เหล่านี้ จะมีเกณฑ์การรับเข้าน้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนไทยที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Foundation ได้

 1. เรียนกับ University Partnership ซึ่งตั้งอยู่นอกตัวมหาวิทยาลัย

University Partnership ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยนี้ เปิดโอกาสให้น้องๆ ทำการเลือกมหาวิทยาลัยหลังจบหลักสูตร Foundation ซึ่งจะเหมาะกับน้องๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเข้าเรียนที่ไหนดี

*สรุประยะเวลาในการเรียนต่อปริญญาตรี โดยผ่านหลักสูตร Foundation เท่ากับ 4 ปี คือ Foundation 9 เดือน + ปริญญาตรี 3 ปี*

 

ทำความรู้จักกับหลักสูตร Foundation เพิ่มเติมได้ที่งาน Your Pathway to a top UK University – เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในฝันที่ UK วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 – 17:00 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ (BTS สยาม) ลงทะเบียนฟรี คลิก

 

หลักสูตร International Year One / International Diploma (IY1)

หลักสูตร International Year One / International Diploma เป็นหลักสูตรเทียบเท่าการเรียนระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะเปิดสอนหลักสูตรนี้สำหรับวิชา Business เท่านั้น ทั้งนี้มีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้สำหรับสาขาอื่นๆ ด้วย เช่น Architecture, International Relations และ Engineering เป็นต้น เมื่อจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ระยะเวลาในการเรียน: 9 เดือน

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
 • นักศึกษาที่จบปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 แต่ต้องการจะย้ายไปเรียนต่อที่อังกฤษ
 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตร A-Level หรือ IB แต่คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

*สรุประยะเวลาในการเรียนต่อปริญญาตรีโดยผ่านหลักสูตร  International Year One / International Diploma (IY1) เท่ากับ 3 ปี คือ Foundation 9 เดือน + ปริญญาตรี 2 ปี*

เรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ

ส่วนใครที่กำลังสนใจไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ แต่เกรดไม่สามารถยื่นสมัครในมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าได้ หรือใครที่อยากเปลี่ยนสายเรียนแต่ไม่อยากเรียนปริญญาตรีอีกใบ เนื่องจากบางคณะของมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษจะกำหนดสาขาวิชาว่าต้องจบอะไรมาถึงจะสมัครเข้าเรียนได้  ก็อย่าเพิ่งถอดใจค่ะ

ยังมีคอร์ส Pathway ที่เรียกว่า หลักสูตร Pre-Master เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เราเดินตามความฝัน

ระยะเวลาในการเรียน: 3 – 9 เดือน ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่เลือก

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่เกรดเฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์การเข้ารับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา

ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยและทุกคอร์สจะมี Pre-Master นะคะ ทางที่ดีเราควรเช็คให้ดีก่อนจะได้ไม่เสียเวลา จุดนี้สามารถสอบถามกับพี่ๆ Hands On ได้ทุกสาขาเหมือนเดิมเลย ว่าคณะที่เราอยากเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ มีเปิดหลักสูตร Pre-Master หรือไม่ พี่ๆ เค้าจะได้แนะนำเราว่าควรเรียน Pre-Master กับที่มหาวิทยาลัยไหนที่จะเหมาะและไม่หนักไปสำหรับเรา เพราะบางมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ลงแบบชัดเจนในเว็บไซต์ของเค้าว่าเปิดหลักสูตร Pre-Master หรือเรียนแล้วจะสามารถ progress ไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทตัวไหนได้บ้าง ดังนั้น ถ้าเรามานั่งหาเองกว่าจะเจอคอร์สเค้าคงเต็ม ไม่ก็อาจจะพลาดโอกาสสมัครเรียนไปเลยเพราะมัวแต่คิดว่าคอร์สนี้ไม่มีหลักสูตร Pre-Master

 

ทำความรู้จักกับหลักสูตร Pathway เพิ่มเติมได้ที่งาน Your Pathway to a top UK University – เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในฝันที่ UK วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 – 17:00 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ (BTS สยาม) ลงทะเบียนฟรี คลิก

 

น้องๆ คงเห็นแล้วว่าทุกปัญหามีทางแก้ อย่าเพิ่งวิตกกังวลหรือคิดไปล่วงหน้าว่าการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นดูยุ่งยากนะคะ เพียงแค่เราต้องศึกษาหาข้อมูลและวางแผนให้ดี ซึ่งทุกวันนี้อะไรๆก็ง่ายขึ้นเมื่อมีพี่ๆ Hands On คอยช่วยแนะนำและวางแผนให้

พี่ๆ Hands On สามารถช่วยหาข้อมูลที่เราอยากรู้ได้ วางแผนว่าควรเตรียมตัวยังไงและเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลางมตัวเองอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืน ที่สำคัญ เราสามารถมั่นใจได้เลยว่าพี่ๆ Hands On จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเรา เนื่องจาก Hands On Education Consultants เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยโดยตรงมากกว่า 100 สถาบัน ใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมแบบเจาะลึกหรือมหาวิทยาลัยไหนที่เราสามารถสมัครหลักสูตร Pathway ได้ มาพบกันที่งาน Your Pathway to a top UK University – เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยในฝันที่ UK วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายนนี้ เวลา 14:00 – 17:00 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ (BTS สยาม) ลงทะเบียนเข้างานฟรี คลิก

Go to top