Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : , , ,

22 December 2017

อัพเดทการต่อวีซ่านักเรียนในประเทศอังกฤษ!

Hands On ขออัพเดทข้อมูลเรื่องการขอวีซ่า (Leave to remain in the UK) ส่งท้ายปี 2017 

ข้อมูลนี้สำหรับน้องๆ ที่ต้องเดินทางไปเรียน pre-sessional ก่อนเริ่มเรียนปริญญา หลังจากนั้น น้องๆ จะต้องทำเรื่องขอวีซ่าใหม่ สำหรับการเรียนปริญญา นั่นก็คือ Tier4 General Student รวมไปถึงน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโทใบที่ 2  ก็สามารถใช้ข้อมูลจากบทความนี้ได้เหมือนกันค่ะ

หลายๆ คนอาจจะคิดว่าตัวเองจะต้องบินกลับมาเมืองไทยเพื่อต่อวีซ่า แต่จริงๆ แล้วน้องๆ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ที่สหราชอาณาจักรได้เลยค่ะ ทำความเข้าใจง่ายๆ กับการเตรียมเอกสารต่างๆ ตามนี้เลยค่ะ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่ๆ Hands On คนดีคนเดิมนะคะ  😉 

 

 

Go to top