Hands On Blog | บล็อคเพื่อการเรียนต่อสหราชอาณาจักร

| หมวดหมู่ Study in the UK

แท็ก : , , , ,

21 June 2016

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าในประเทศไทย

ในการไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรนักเรียนจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนและการยื่นขอวีซ่าดังกล่าวนั้นใช้เวลาดำเนินการนานพอสมควร มหาวิทยาลัยและสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจะได้รับ visa application จำนวนมาก ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เพราะเป็นช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่ยื่นขอวีซ่าไปศึกษาต่อกันมากที่สุด 

มีหลายขั้นตอนที่คุณควรเตรียมตัวก่อนยื่นขอวีซ่า ทางเราขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาไว้มากๆ ในระหว่างช่วงตอบรับเข้าเรียนและก่อนเปิดเรียน หากคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องวีซ่าในการเรียนต่อ UK อย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ที่ออฟฟิศของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ไม่ว่าคุณจะสมัครเรียนผ่านเราหรือคุณสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะ)

วีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

1. Student Visitor Visa (SVV) คือวีซ่าสำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะสั้นเป็นวีซ่าสำหรับผู้ไปเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน
2. Tier 4 Student Visa เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตร English Pre-sessional ซึ่งบทความนี้จะเน้นที่วีซ่าสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัย หรือ Tier 4 เป็นหลัก

 

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่า Tier 4 Student

ในการไปศึกษาที่สหราชอาณาจักร คุณต้องมีวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 ตามระบบการให้คะแนน (Points-Based System – PBS) เพื่อการเข้าประเทศ ทั้งนี้เงื่อนไขและนโยบายในการเข้าสหราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์ UKBA คุณจะได้รับการอนุมัติวีซ่าตามหลักสูตรก็ต่อเมื่อคุณได้รับการตอบรับแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” ไม่ว่าจะทั้งหลักสูตรระดับปริญญาหรือหลักสูตรพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา

ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน คุณจำเป็นต้องได้รับใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Confirmation of Acceptance of Studies – CAS) ก่อนยื่นวีซ่า ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ส่งถึงคุณ โดยมีข้อมูลเหมือนกับในจดหมายรับรองวีซ่า (Visa Letter) แบบเดิมที่เคยใช้ มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออก CAS แต่อาจจะเรียกเก็บเพิ่มจากคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการแจ้งยืนยันแล้ว ข้อมูลในใบตอบรับนี้จะเชื่อมโยงกับวีซ่าที่คุณยื่นขอและมีผลเฉพาะกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ใน CAS เท่านั้น ใบรับรอง CAS มีอายุ 6 เดือน และคุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนเริ่มหลักสูตร

ต่อจากนั้นคุณต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์  (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก FAQ เกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์)  เพื่อความสะดวกในการกรอกใบสมัครออนไลน์ คุณสามารถเลือกคำอธิบายคำถามเป็นภาษาไทยได้  ทั้งนี้คุณอาจบันทึกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ก่อนได้ หากต้องการยื่น submit ในภายหลัง  จากนั้นระบบจะให้คุณทำการนัดหมายล่วงหน้า ก่อนที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จึงจะถือว่าระบบการกรอกใบสมัครออนไลน์สมบูรณ์  จากนั้น print ใบสมัครออนไลน์ และเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมสำเนาและลงลายมือชื่ออย่างละ 1 ชุด  เราขอแนะนำให้คุณกรอกแบบฟอร์มและตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยที่สำนักงานของเรา

ปัจจุบันศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าตั้งอยู่ที่ อาคาร Trendy Office  ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 (ระหว่างสถานที BTS นานา – อโศก ดูแผนที่)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะช่วยคุณตรวจสอบเอกสารที่เคาน์เตอร์ หลังจากตรวจสอบเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะพาคุณไปทำข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ด้วยการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพใบหน้า

ผู้สมัครวีซ่า Tier 4 จะต้องได้รับการสัมภาษณ์ทางวีดีโอจากเจ้าหน้าที่ประเทศอังกฤษ การสัมภาษณ์จะมีขึ้นทันทีหลังจากที่นักเรียนยื่นใบสมัครที่ศูนย์รับสมัคร การสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที โดยนักเรียนจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก UKBA ในประเทศอังกฤษ ผู้สัมภาษณ์จะไม่สามารถตัดสินใจในการให้วีซ่าของนักเรียนได้แต่จะส่งรายงาน ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับพิจารณาวีซ่าที่สถานทูตในกรุงเทพ

คำถามที่มักจะโดนถาม ได้แก่
– เหตุผลที่ต้องการจะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ
– ถามเกี่ยวกับคอร์สที่จะไปเรียนและทำไมถึงอยากเรียนคอร์สนั้นๆ
– เกี่ยวกับเมืองและสถานะทางการเงินของนักเรียน
– อาจจะมีคำถามเช่น ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ประเทศอังกฤษให้ รวมถึงการงานของคุณและพ่อแม่ คำถามที่ยากที่สุดมักจะเกี่ยวกับตัวคอร์สเรียน คุณควรจะศึกษาคอร์สและวิชาเรียนให้ละเอียดก่อนไปสมัครวีซ่า หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ Counsellor ได้เลยค่ะ

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ คุณจะได้รับใบเสร็จซึ่งมีหมายเลขอ้างอิงที่ขึ้นต้นด้วย ‘APET’ ถ้าคุณอยากให้เจ้าหน้าที่ส่ง SMS แจ้งเมื่อสถานทูตส่งหนังสือเดินทางคืนมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับบริการนี้  อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฯมีการแจ้งสถานะใบสมัครของคุณทางอีเมลล์ที่ได้ให้ไว้กับสถานทูต

การสมัครวีซ่าต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

1) สำเนาใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAS) ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย

2) หลักฐานการศึกษาทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยใช้ในการพิจารณาใบสมัครและตอบรับเข้าศึกษา โดยปกติจะมีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาบัตร และใบผลคะแนน เช่น IELTS, Pearson

3) หลักฐานการเงินของคุณที่ยืนยันว่าเพียงพอต่อการไปศึกษาครั้งนี้ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในปีแรกและค่าครองชีพสำหรับ 9 เดือนแรกของหลักสูตร

3.1) ถ้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตที่เรียนอยู่นอกกรุงลอนดอน ต้องยื่นหลักฐานการเงินคิดคำนวณเป็นเดือนละ 1,015 ปอนด์

3.2) ถ้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตที่เรียนอยู่ในกรุงลอนดอน ต้องยื่นหลักฐานการเงินคิดคำนวณเป็นเดือนละ 1,265 ปอนด์ (หรือ 11,385 ปอนด์ สำหรับ 9 เดือน) ต้องให้ทางธนาคารเป็นผู้ออกจดหมายรับรองให้ ซึ่งต้องแสดงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและต้องมีอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 28 วัน ก่อนยื่นขอวีซ่า การยื่นขอวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธหากไม่มีการแสดงหลักฐานดังกล่าว และควรจะออกจดหมายเพียงไม่กี่วันก่อนการยื่นวีซ่า (โดยปกติจดหมายมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ณ วันยื่นสมัครวีซ่า)  ทั้งนี้ จดหมายรับรองทางการเงิน อย่างน้อยควรมีข้อมูลต่อไปนี้; ชื่อเจ้าของบัญชี, เลขที่บัญชี, วันที่ออกจดหมาย, ชื่อโลโก้ ธนาคาร, จำนวนเงินขั้นต่ำในบัญชี ตามเกณฑ์กำหนด 

3.3) ถ้าชื่อหรือนามสกุลของคุณหรือคุณพ่อคุณแม่ในเอกสารต่างๆ ที่ใช้ยื่นวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ชื่อหรือนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันครบทั้งหมด ควรจะยื่นใบเปลี่ยนชื่อและใบแปล ตัวจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุดแนบไปด้วย

4) ผลตรวจวัณโรคจาก IOM มีผล 6 เดือน ตามปกติแล้วจะใช้เวลาในการตรวจเพียง 1 วัน หากคุณมีปัญหาจากการเอ็กซเรย์ปอด คุณจะต้องตรวจเพิ่มเติม และอาจทำให้การสมัครล่าช้าไปอีก 8 สัปดาห์ ทางเราขอแนะนำให้รีบทำการตรวจให้เร็วที่สุด เผื่อมีโอกาสที่คุณจะต้องเข้ารับการตรวจเพิ่ม หลักฐานการเป็นพลเมือง สำเนาหนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของคุณ ไม่จำเป็นต้องยื่นต้นฉบับ

5) รูปถ่าย – ปัจจุบันไม่ใช้รูปถ่ายแล้ว ทาง VFS Bangkok จะให้ถ่ายรูปใหม่ด้านใน ในขั้นตอนการทำ biometric เพื่อใช้เป็นรูปที่แปะบนวีซ่านักเรียน

6) ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า –  ขณะนี้ให้ชำระค่าวีซ่าออนไลน์ด้วยการใช้บัตร Credit โดยรับชำระเป็น US Dollars เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอยู่ที่ 335 ปอนด์ (อัตราแลกเปลี่ยนจากปอนด์ไปเหรียญสหรัฐอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินและค่าธรรมเนียมวีซ่าล่าสุดที่นี่)

7) ค่า Immigration Health Surcharge (IHS) กรณีที่สมัครวีซ่าประเภท Tier 4 สำหรับคอร์สเรียนยาวกว่า 6 เดือน จะต้องจ่ายค่า IHS เป็นจำนวน 75 ปอนด์ สำหรับทุก 6 เดือน ผ่านเว็บไซต์สำหรับยื่นขอวีซ่า

โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณได้ยื่นเอกสารเหล่านี้แล้ว คุณจะไม่สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้อีกหลังจากขั้นตอนนี้ ยกเว้นแต่ว่าสถานทูตจะขอเอกสารเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้การพิจารณาล่าช้า

ควรสมัครวีซ่าเมื่อไหร่?

ด่วนที่สุด!

คุณควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ในระหว่างช่วงที่ยื่นขอวีซ่ากับก่อนเปิดเรียน รวมทั้งเผื่อเวลาไว้ 1 เดือนก่อนสมัครวีซ่า เพราะคุณต้องรอใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAS) จากทางมหาวิทยาลัย เตรียมหลักฐานการเงิน และใบรับรองผลตรวจวัณโรค จาก IOM เช่น  หากเริ่มเรียน pre-sessional English course ในต้นเดือนกรกฎาคม ดังนั้นคุณควรตอบรับ offer กับทางมหาวิทยาลัยและจ่าย deposit ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ได้ CAS ยื่นสมัครวีซ่าภายในเดือนมิถุนายน

สรุปแล้วในการยื่นขอวีซ่าคุณควรมีเวลาเผื่อไว้ราวๆ 3 เดือนก่อนเปิดเรียน

ทางศูนย์วีซ่ามีบริการวีซ่าเร่งด่วนหรือ Fast track โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะอนุญาตสำหรับนักเรียนที่ต้องการวีซ่าอย่างเร่งด่วน

 

สมัครที่ไหน?

วีเอฟเอส โกลบอล (VFS Global) เป็นศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ มีหน้าที่รับใบคำร้องขอวีซ่า รับเอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่า เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอวีซ่า และการส่งหนังสือเดินทางรวมถึงเอกสารคืนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งอยู่ที่ อาคาร Trendy Office ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา (ระหว่างสถานที BTS นานา – อโศก ดูแผนที่)  VFS เปิดรับบริการยื่นวีซ่าในหลายรูปแบบ ดังนี้

1) การยื่นคำร้องแบบ PBS Student เปิดให้ยื่นในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 – 15.00 น

2) การยื่นคำร้องแบบ เร่งด่วน Priority Visa Service (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 8,xxx บาท ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยใช้เวลาในการพิจารณา 3-5 วันทำการ โดยแจ้งความประสงค์และจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม ณ วันยื่นเอกสารเท่านั้นกับเจ้าหน้าที่ VFS โดยไม่สามารถร้องขอเปลี่ยนแบบการยื่นคำร้องได้ในภายหลัง

3) การยื่นคำร้องแบบ Prime Time เปิดให้ยื่นในวันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,500 บาท) ทางเราไม่แนะนำให้ยื่นคำร้องแบบนี้ เนื่องจากไม่มีการสัมภาษณ์ในวันเสาร์

4) การยื่นคำร้องแบบ VIP Premium Lounge  เปิดให้ยื่นในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30-15:00 น. (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 3,000 บาท)  ควรทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เวลารับหนังสือเดินทางคืนในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00-16:00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.

คุณต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเนื่องจากต้องทำข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (คือ การสแกนลายนิ้ว และถ่ายรูปม่านตา) พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ทั้งนี้การสมัครวีซ่าไม่สามารถยื่นที่สถานทูตอังกฤษโดยตรงได้ ต้องสมัครผ่านทางศูนย์ฯ VFS เท่านั้น

 

จะได้วีซ่ากี่วัน?

คุณจะได้วีซ่านานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับ

– หากคุณต้องเรียนหลักสูตรพื้นฐาน (pre-sessional course) ก่อนเข้าเรียนปริญญา คุณจะได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาเพียงแค่สำหรับช่วงหลักสูตรพื้นฐาน และคุณต้องยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าในสหราชอาณาจักร  ตามเงื่อนไขของหลักสูตร

– บางมหาวิทยาลัยจะออก combined CAS ที่ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรระดับปริญญา โดยทั่วไปแล้ว combined CAS จะออกให้สำหรับหลักสูตรพื้นฐานน้อยกว่า 3 เดือนเท่านั้น แต่เฉพาะบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น

– การให้เวลาอยู่ต่อในสหราชอาณาจักรหลังเรียนจบหลักสูตร จะพิจารณาจากหลักสูตรที่คุณเข้าศึกษา หาก CAS ลงไว้ว่าคุณเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาที่ใช้ระยะเวลาเรียนมากกว่า 6 เดือน คุณก็สามารถอยู่สหราชอาณาจักรได้ต่ออีก  4 เดือนหลังเรียนจบ แต่หากคุณสมัครวีซ่าสำหรับหลักสูตรพื้นฐาน คุณจะสามารถอยู่สหราชอาณาจักรได้ต่ออีก 1 เดือนเท่านั้น

– ถ้าคุณยื่นขอวีซ่าสำหรับเรียนหลักสูตรระดับปริญญาที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หรือเรียนหลักสูตรพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญาที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน คุณสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ 1 เดือน ก่อนเริ่มเรียน 

– ถ้าคุณสมัครวีซ่าสำหรับเรียนปริญญาเอก คุณจะสามารถขยาย เวลาวีซ่าของคุณหลังจากจบปริญญาเอกได้อีก 1 ปีเพื่อทำงานในอังกฤษ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาอื่นๆ (ปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออื่นๆ)

คุณสามารถทำงานแบบ part time ได้เท่านั้น หากคุณต้องการอยู่ต่อหลังจากเรียนจบปริญญาแล้ว คุณจะต้องหางานให้ได้ก่อนที่จะต่อวีซ่า

บทความนี้เรียบเรียงมาจากประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนสมัครวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอยู่เสมอ ดังนั้นผู้สมัครขอวีซ่าจึงต้องรับผิดชอบในการสมัครวีซ่าของตนเอง Hands On Education Consultants ไม่สามารถตัดสินเรื่องบุคคลเข้าเมืองหรือต่อรองกับทางสถานทูต แต่เรายินดีช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการค่ะ

เราขอแนะนำให้คุณกรอกใบคำร้องขอวีซ่าระบบออนไลน์ที่สำนักงานของเรา เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของเราจะได้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์และช่วยตรวจเอกสาร อย่างเต็มความสามารถ เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ เพียงแค่สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยที่ทางเราเป็นตัวแทน ผ่านทาง Hands On

ปัจจุบันสถานทูตไม่ให้คำแนะนำการยื่นขอวีซ่าเป็นรายบุคคลหรือชี้แจงระเบียบการขอวีซ่าผ่านทางโทรศัพท์ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถติดต่อกับทางสถานทูตได้มากไปกว่าคุณ และการพิจารณายื่นขอวีซ่าเป็นสิทธิของทางสถานทูต

*เนื่องจากข้อมูลวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Hands On เพื่อสอบถามข้อมูลอัพเดทล่าสุด (อัพเดทล่าสุด 20/04/2560)

————————————————————

Hands On  ขอแนะนำกิจกรรมดีๆ เพื่อการเรียนต่อ UK เช่น การเขียน SoP, ทดลองสอบ IELTS หรือการสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวแทนมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถดูกิจกรรมของเราเพิ่มเติมได้ที่ upcoming events หรือหากมีคำถามเรื่องการเรียนต่อ UK ติดต่อ Hands On ได้ทุกสาขา ทางทีมงานยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 

Hands On Education Consultants ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก UK อย่างเป็นทางการมากกว่า 100 สถาบัน มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี  ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อ UK โดยมีนักเรียนให้ความไว้วางใจใช้บริการมากเป็นอันดับ 1 ความคิดเห็นจากนักเรียนที่เคยใช้บริการ Hands On

Go to top